Test trvá pouze několik desítek minut. „Přítomnost drogy v moči jsme schopni prokázat tři až pět dní po jejím užití. Výhodou je, že k nám lidé mohou přijít anonymně. Výsledek testu obdrží všichni písemně včetně slovního komentáře,“ informoval primář oddělení klinické biochemie Ladislav Nekl.

Za test na jednotlivé drogy zaplatí zájemci padesát korun. Takzvaný panel, který odhalí přítomnost až deseti návykových látek, je přijde o čtyři stovky dráž.

„V současné době můžeme odhalit marihuanu, pervitin nebo extázi. Zmíněný panel navíc zjistí v moči kokain, morfin, heroin, amfetamin, metadox, barbituráty, benzodiazepiny a tricykl,“ vyjmenoval primář.

Mezi nejčastěji užívané drogy patří podle lékařů marihuana, teprve po ní následují extáze, pervitin či heroin. První zkušenosti s drogou mají stále mladší lidé. Dolní věková hranice se posunula na třináct let.

„První kontakt s drogou je klíčový. Pokud se ho podaří rozpoznat, je možné podniknou další kroky a předejít vzniku závislosti. Jednou z takových možností je náš test,“ dodal Ladislav Nekl.