Speciální střecha v hodnotě tří milionů korun doputuje až z jihu Evropy.

"V naší republice bohužel není firma, která by podobnou střechu dokázala vyrobit," vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Právě dodávka atypické střechy celý projekt prodlužuje.

"Čekáme na zahraničního dodavatele. Jakmile střecha dorazí, provedeme její montáž a zasklení terminálu. Následně uvedeme terminál do provozu a přijde na řadu dokončení spojky Hliníky," nastínil postup dalších prací Jiří Rozehnal a pokračoval: "Právě na Hliníkách musíme z důvodu nekvalitního podloží sanovat mnohem větší množství hmot, než bylo v projektu předpokládáno."

Vedení města však věří, že bude celé náměstí hotové do konce letošního listopadu.

"Předpokládám, že bude vše dokončeno do konce listopadu tohoto roku. Pokud tedy nenastanou nějaké nečekané komplikace. Ty by ale nastat neměly, protože máme veškeré inženýrské sítě hotové," sdělil Deníku náměstek Rozehnal.

Větší komfort

Nová podoba Floriánského náměstí a ulice Hliníky, by měla poskytovat mnohem větší komfort jak obyvatelům dotčených částí, tak cestujícím využívajícím městskou a příměstskou autobusovou dopravu.

"Dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky budou nově vybudovány kolmé a šikmé parkovací stání. V místě přechodu stezky pro cyklisty přes komunikaci v ulici Hliníky bude proveden vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy,“ okomentoval stavbu před časem primátor František Jura.

Proč stavba stál víc?

Na tuto akci byla městu schválena žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši přibližně 25,8 milionu korun. Město Prostějov se mělo podílet dalšími dvaceti miliony. Začátkem letošního září pak byla zastupitelstvem po bouřlivé diskuzi schválena další částka ve výši 5,6 milionu jako vícenáklady.

„Jedná se o sanaci neúnosného podloží, frézování většího množství asfaltu než předpokládal projekt, rozšíření stavy o chodník kolem Lázní z důvodu napojení na ulici Plumlovskou, rekonstrukce uličních vpustí, které byly v havarijním stavu, rekonstrukce kanalizačních šachet z důvodu havarijního stavu, rekonstrukce světelné signalizace včetně koordinačního kabelu a je třeba také napravit chybu projektové dokumentace zázemí terminálu, kde rozpočet neobsahuje fasádní systém,“ vysvětloval tehdy Jiří Rozehnal.

Finální náklady na revitalizaci Floriánského náměstí tak přesáhnou 50 milionů korun.