„Jde o poskytování komplexních služeb v oblasti marketingu a propagace města Prostějova při vybraných sportovních, kulturních a společenských akcích dodavatele, organizovaných v Prostějově, v olomouckém regionu i v České republice (sportovní turnaje, poháry, mítinky, klubové soutěže, výstavy a kulturní festivaly). Dále o zajištění prezentace města prostřednictvím plošné reklamy a v tištěných materiálech na výše uvedených akcích a zajištění mediální prezentace města při konání uvedených akcí v televizi, rozhlase, tisku a sociálních sítích a www stránkách akcí a na doprovodných akcích,“ informoval primátor František Jura.

Jen jiná forma dotace, zní z řad opozice

Opozici se podobné jednání vedení města moc nepozdává. Částku 1 805 tisíc korun bez DPH považuje za jinou formu dotace.

"Smlouva o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu je jiný název pro smlouvu o poskytnutí dotace s tím rozdílem, že příjemce částky ve výši 2 184 050 korun nemusí použití tohoto značného obnosu vyúčtovat. Podstatou plnění smlouvy totiž je, že na akcích pořadatele akcí a vítěze „výběrového“ řízení v jedné osobě budou umístěny vesměs propagační materiály města s největší četností se jedná o erb města. Celý koncept je v celku šablonovitě na všech akcích stejný a v podstatě statický. S jistým přimhouřením obou očí se dá hovořit o sice velmi prosté, ale přece jen propagaci města," komentuje Aleš Matyášek, lídr hnutí Na rovinu!

A pokračuje: "Pokud jde o druhou oblast služeb, jež byly kontrahovány, tedy marketing, musím konstatovat absolutní absenci jakéhokoli prvku, který by se dal takto nazvat. Město v tomto smyslu nemá zpracovanou jakoukoli marketingovou studii, z níž by vyplývala koncepce odkud a kam město kráčí, co chce o sobě světu sdělit, co nabízí, jaké jsou cílové skupiny a jakým způsobem je možné přilákat podnikatele, návštěvníky, nebo i budoucí spoluobčany do Prostějova," krčí rameny Aleš Matyášek.

"Ze smlouvy nic takového neplyne a ani plynout nemůže, neboť tohle nebylo poptáváno. Vše závisí na ochotě se tímto vážně zabývat a já po tomto přístupu volám už léta. Dominantní tenis to zkrátka nevytrhne, jakkoli mu fandím. Je třeba zásadně změnit přístup," dodal Matyášek.

Je to absurdní, říká Ošťádal

Ještě otevřeněji reaguje další zastupitel Petr Ošťádal.

"Město zaplatí firmě téměř dva miliony, aby se postarala o propagaci města na akcích z velké části financovaných nebo spolufinancovaných městem a navíc často v objektech města. Je to absurdní. Myslím, že dobré zboží se chválí samo a na to není třeba ani vítacích cedulí na příjezdech do města, ani marketingových agentur," má jasno Ošťádal.

Společnost TK PLUS vyhrává výběrové řízení pravidelně.

„Obdrželi jsme dvě nabídky. Komise je hodnotila dle definovaných kritérií na základě ekonomické výhodnosti,“ doplňuje primátor Jura.

Ponížení částky z důvodu koronaviru

Vedení města se rozhodlo původní smluvně dohodnutou částku ponížit. Je to z důvodu koronavirové pandemie, která nedovolila tři měsíce pořádat žádné sportovní, kulturní či společenské akce.

„V tomto okamžiku však již neodpovídá skutečnosti datum zahájení poskytování služeb dle smlouvy, která byla součástí výběrového řízení. Vzhledem k tomu, že v současné době existuje reálný předpoklad naplnění předmětu smlouvy v období od června do původně předpokládaného data pro poskytování služeb (31.3.2021), jeví se nám jako hospodárnější namísto opakování výběrového řízení sjednání změny závazku z původní smlouvy, a to jednak ve změně/zkrácení doby trvání smlouvy, ve změně/snížení ceny v částce poměrově odpovídající době, o kterou bude plnění předmětu smlouvy zkráceno,“ vysvětlil změnu primátor František Jura.

Za tímto účelem bude s vybraným dodavatelem souběžně sjednán dodatek č. 1 obsahující změnu trvání smlouvy na dobu od 5. 6. 2020 do 31. 3. 2021 a tomu odpovídající zkrácení ceny předmětu plnění na částku 1 534 250 korun bez DPH.

Celkem by měla agentura TK PLUS propagovat město na 14 akcích. Mezi nimi jsou například divadelní přehlídka Aplaus, Sportovec Olomouckého kraje nebo mezinárodní atletický mítink Zlatá tretra. (zv)