Dnes: Starorežná Prostějov

1. Tradice výroby sahá až k roku 1518, kdy získal měšťanský dům U Zeleného stromu várečné právo.

Zdroj: SOkA Prostějov

2. V roce 1844 zřídil Jakub Vojáček v domě U Zeleného stromu tovární výrobu rosolek a likérů.

Zdroj: SOkA Prostějov

3. Pozdější vlastníci továrny prodali v roce 1920 palírnu městu Prostějov.

Zdroj: SOkA Prostějov

4. Ještě v roce 1920 si firmu pronajal Družstevní podnik hostinských v Prostějově, který ji roku 1925 odkoupil.

Zdroj: SOkA Prostějov

5. Podnik vyráběl čtyři druhy původní prostějovské režné, sedm typů speciálních pálenek a 40 druhů jemných sladkých likérů.

Zdroj: SOkA Prostějov

6. Po únoru 1948 byl Družstevní podnik hostinských znárodněn a pod názvem Starorežná Prostějov začleněn do Hanáckých závodů lihovarských a drožďařských Olomouc. Do současného areálu se podnik přestěhoval koncem 50. let minulého století.

Zdroj: SOkA Prostějov

Pohled na západní část Žižkova náměstí před rokem 1914. V domě později známém jako ASO tehdy vítal své hosty hotel U Tří mouřenínů.
Takoví jsme byli. Vzpomínky na starý Prostějov: hotel U Tří mouřenínů

Osvěžte si vzpomínky a doplňte znalosti o svém rodném městě a jeho okolí s Prostějovským Deníkem a Státním okresním archivem v Prostějově, od něhož má redakce laskavé svolení k publikaci fotografií…