Dnes: Dobové snímky z činnosti prostějovského pivovaru

1. Prostějovské pivovarnictví má dlouhou tradici, sahající až do 14. stol. V roce 1392 se zde pivo vařilo a čepovalo ve 35 právovarečných domech.

Pivovar ProstějovZdroj: SOkA Prostějov

2. Během bouřlivého hospodářského rozvoje města na konci 19. století bylo rozhodnuto o založení Akciového pivovaru v Prostějově. Se stavbou bylo započato na jaře 1897.

Pivovar ProstějovZdroj: SOkA Prostějov

3. Již na podzim 1897 byla moderně vybavená stavba akciového pivovaru hotová a předána k užívání (areál vyrostl v dnešní Vrahovické ulici, pozn. red.).

Pivovar ProstějovZdroj: SOkA Prostějov

4. V roce 1944 byl pivovar uzavřen a provoz obnoven až v r. 1946. Po únoru 1948 byl pivovar znárodněn a v r. 1952 začleněn do podniku Hanácké pivovary n.p. Přerov.

Pivovar ProstějovZdroj: SOkA Prostějov

5. Od r. 1953 patřil pivovar pod nově vzniklou společnost Olomoucké pivovary n.p., po jejím zániku v roce 1955 opět pod podnik Hanácké pivovary n.p. a od roku 1960 přešel ke společnosti Jihomoravské pivovary n.p. Brno.

Pivovar ProstějovZdroj: SOkA Prostějov

6. Po změně společenských poměrů a vlastnických forem po listopadu 1989 nastal postupný úpadek prostějovského pivovaru. Od přelomu tisíciletí byl pivovar v konkurzu a pivo se zde již dávno nevaří.

Pivovar ProstějovZdroj: SOkA Prostějov

Vyhledávaná Restaurace Lidový dům v Prostějově nabízí obědové menu od 129 korun.
TOP 5 prostějovských restaurací, kde si dáte levné menu. Podívejte se

Osvěžte si vzpomínky a doplňte znalosti o svém rodném městě a jeho okolí s Prostějovským Deníkem a Státním okresním archivem v Prostějově, od něhož má redakce laskavé svolení k publikaci fotografií…