Dnes: Dobové snímky z Prostějovska z období komunistického puče v únoru roku 1948

1. K postupnému vyhrocení politické situace v okrese Prostějov v únoru roku 1948 přispěla návštěva tehdejšího předsedy Ústřední rady odborů Antonína Zápotockého v Prostějově. Zápotocký 14. února vystoupil na schůzi Krajské odborové rady v Olomouci a poté zavítal do Prostějova, kde kromě radnice navštívil také některé podniky (na snímku OP).

Zdroj: SOkA Prostějov

2. Určitou symbolickou podporu pro demokratický tábor na druhé straně znamenala návštěva Jana Masaryka v Ivani. Ministr zahraničí se zde 15. února 1948 přijel poklonit památce padlých ruských vojínů při své cestě na Moravu.

Zdroj: SOkA Prostějov

3. Pamětní kniha města Prostějova se zápisem z roku 1948. Od 24. února vznikaly v podnicích ozbrojené organizace lidových milicí. Namísto řádně zvolených městských orgánů přebíraly rozhodující pravomoci akční výbory, které komunisté zakládali na úřadech, institucích a podnicích všeho druhu. Akční výbory začaly 25. února provádět personální čistky, z funkcí byli odvoláni nepohodlní lidé, byla zavedena cenzura tisku, začalo znárodňování podniků nad 50 zaměstnanců.

Zdroj: SOkA Prostějov

4. Dne 30. května 1948 se konaly volby do Národního shromáždění, do nichž se volilo na základě jednotné kandidátky Národní fronty. Nesouhlas s navrženými kandidáty mohli voliči vyjádřit vhozením bílého lístku. V okrese Prostějov se pro jednotnou kandidátní listinu vyslovilo 89,2 procent voličů a v samotném Prostějově 88 procent voličů.

Zdroj: SOkA Prostějov

5. Předvolební plakát vyzdvihující systém jednotné kandidátky Národní fronty.

Zdroj: SOkA Prostějov

6. V dalších letech pravidelně probíhaly velkolepé oslavy takzvaného „vítězného února“. Na snímku je zasedání v bývalém Dělnickém domě (Wolkerova ulice) v Prostějově v roce 1975. Hlavní referát přednesl Zdeněk Vávra, předseda Krajského národního výboru v Brně.

Zdroj: SOkA Prostějov

Komunistický puč v Československu proběhl mezi 17. a 25. únorem roku 1948. Odstranil demokracii a nastolil totalitu. Nastalo období útlaku ve společnosti, politických vražd a ekonomického úpadku. Vláda komunistické strany trvala do roku 1989.

Po slavné čtrnáctce Prostějovský Ječmínek se dnes jmenuje soukromý minipivovar a restaurace na Újezdě.
Takoví jsme byli. Vzpomínky na starý Prostějov: pivovar

Osvěžte si vzpomínky a doplňte znalosti o svém rodném městě a jeho okolí s Prostějovským Deníkem a Státním okresním archivem v Prostějově, od něhož má redakce laskavé svolení k publikaci fotografií…