Dnes: Dobové snímky kasáren v Prostějově

1. Na místě dnešní nové radnice na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově stávala v minulosti stará městská kasárna, zbourána byla v roce 1911.

close info Zdroj: SOkA Prostějov zoom_in

2. Jezdecká kasárna byla v Prostějově postavená v roce 1892, nahradila stará kasárna na hlavním náměstí.

close info Zdroj: SOkA Prostějov zoom_in

3. Snímek z počátku 20. století zachycuje dragouny před branou jezdeckých kasáren.

close info Zdroj: SOkA Prostějov zoom_in

4. Kasárna leteckého učiliště v Prostějově, tak jak vypadala kolem roku 1930.

close info Zdroj: SOkA Prostějov zoom_in

5. Letecký pohled na rozestavěné letecké učiliště.

close info Zdroj: SOkA Prostějov zoom_in

6. Nástup leteckých učňů na dvorním prostranství kasáren.

close info Zdroj: SOkA Prostějov zoom_in

Osvěžte si vzpomínky a doplňte znalosti o svém rodném městě a jeho okolí s Prostějovským Deníkem a Státním okresním archivem v Prostějově, od něhož má redakce laskavé svolení k publikaci fotografií…