Dnes: Povodeň v Doloplazech na jaře 1931

1. Začátkem března 1931 se na střední Moravě spustily nepřetržité deštivé přeháňky, které měly v Doloplazech na Prostějovsku za následek rozvodnění říčky Broděnky. Na snímku je katastrální mapa z roku 1833, kde je říčka vyznačena modrou barvou.

Zdroj: archiv SOkA

2. Rozvodněná Broděnka vystoupila ze svého koryta a vylila se do vesnice.

Zdroj: archiv SOkA

3. Podél celého toku byla zaplavená pole.

Zdroj: archiv SOkA

4. Zatopená vesnická stavení v Doloplazech.

Zdroj: archiv SOkA

5. Železniční most nad Broděnkou na trati Prostějov – Nezamyslice.

Zdroj: archiv SOkA

6. Pohled na zatopenou část obce dne 8. března 1931.

Zdroj: archiv SOkA

Víte, že tam, kde se dnes tyčí prostějovská radnice, stávala kdysi městská kasárna? Vojenský objekt byl zbourán v roce, kdy se začalo budoucí sídlo konšelů stavět. Bylo to ještě před první světovou válkou.
Takoví jsme byli. Vzpomínky na starý Prostějov: kasárna

Osvěžte si vzpomínky a doplňte znalosti o svém rodném městě a jeho okolí s Prostějovským Deníkem a Státním okresním archivem v Prostějově, od něhož má redakce laskavé svolení k publikaci fotografií…