„Jako škola jsme o tento projekt projevili zájem a rádi se zapojíme. Zda budeme také jednou ze škol, kde se tablety objeví, ale zatím nevíme," nechal se slyšet ředitel Základní školy Edvarda Valenty Josef Fiala.

„Pokud budeme s tablety v budoucnu pracovat, budou k nim potřeba speciální programy a školení, jak s nimi pracovat. Nejspíš je pak ale využijeme ve všech předmětech. Určitě však tablety ulehčí aktovkám a ušetří čas," dodal ředitel prostějovské školy.

K tomu, aby se škola jako jedna z mnoha mohla zapojit do projektu, potřebovala souhlas svého zřizovatele, tedy města. To zapojení do projektu „Tablety do škol" na svém posledním zasedání odsouhlasilo.

„Při zapojení školy do projektu vyžaduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR souhlas zřizovatele," zdůvodnila rozhodnutí Rady města Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.

Tablety „stoprocentně" zafinancuje stát a evropské fondy. „85 procent je hrazeno z evropských fondů, 15 procent ze státního rozpočtu," uzavřela náměstkyně primátora.