„Chtěli jsme touto soutěží ocenit maturanty, kteří se každoročně snaží přitáhnout pozornost kolemjdoucích tím nejzajímavějším maturitním tablem. Nebylo jednoduché vybrat vítěze, protože každé tablo má svůj osobitý ráz, takže jsme se nakonec rozhodli, že čtyřčlenná komise individuálně obejde výlohy s přihlášenými tably a přidělí body od jednoho do osmi. Součet bodů pak nakonec určil pořadí přihlášených,“ vysvětlil místostarosta Prostějova Pavel Drmola.

První místo získalo tablo Gymnázia Jiřího Wolkera, třída 4. A, umístěné za výlohou obchodu Paula mode, v ATRIU. Na druhém místě skončila Střední průmyslová škola oděvní, třída 4. A s tablem umístěným v prodejně Baťa, Dukelská brána a na třetím Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, třída 4. V, jejíž tablo je k vidění v prodejně Makovec, náměstí T.G.Masaryka.

Vítězové si svoje ceny převezmou ve dvou etapách: Třída 4. A, Střední průmyslové školy oděvní obdrží poukázku na tisíc korun v rámci slavnostního předávání vysvědčení v obřadní síni prostějovské radnice ve čtvrtek 24. 5. v 15:30 - zástupci třídy 4. V Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova a 4. A Gymnázia Jiřího Wolkera si pro své ceny přijdou v pátek 25. 5. v 8:30 do zasedací místnosti starosty města Prostějova, v prvním patře prostějovské radnice.

„Všem, kteří se zúčastnili, bychom chtěli za jejich snahu poděkovat a věříme, že soutěž O nejoriginálnější tablo najde svoje zájemce i v příštím školním roce,“ uzavřela předsedkyně kulturní komise Alena Rašková.