Magistrát také počítá s tím, že církev si v budoucnu svůj majetek v Prostějově přenechá. Náměstek primátora Zdeněk Fišer už dříve uvedl, že si nedokáže představit využití budovy v případě, že by ji město získalo.

„Řekli, že si objekt budou sami obhospodařovat. Město ani podle mých informací nedostalo žádnou nabídku," potvrdil náměstek.

Památkově chráněný objekt, který je však dlouhodobě v nepříliš dobrém technickém stavu a musel se už i staticky zajistit, by se tak měl dočkat stavebních úprav. Církev zatím opravila například elektroinstalaci.

Jde o cennou památku

„Vím, že synagoga už dlouho chátrá. Také však vím, že ta církev nemá peníze a v životě tu budovu nebude schopná spravit. Velká škoda, doslechl jsem se totiž, že je památka opravdu cenná – empírových synagog se totiž postavilo jen pár," řekl Ivan Čech.

O tom, že by se v dohledné době mělo něco v bývalé synagoze a dnes sídle pravoslavné obce dít, však stavební úřad nemá žádné zprávy.

„Nejsme si vědomí, že bychom měli nějakou žádost ohledně stavebního povolení od pravoslavné církve v Prostějově. Poslední podání nám podle záznamů zaslala v roce 2013," sdělila Ivana Grošková ze stavebního úřadu v Prostějově. Zatím tak není jasné, kdy se k opravám sáhne. Jisté však je, že se jimi bude biskupství zabývat.

Sám vím, jak objekt vypadá – hrozně, říká Izaiáš Slaninka

„Tuším, že za dva týdny, bude na biskupství probíhat schůze. Tam to budeme probírat. Dostaneme správu z prostějovské církevní obce o tom, co je potřeba a jaké jsou tam představy o opravách. Sám vím, jak objekt vypadá – hrozně. Co se s ním ale bude dít teď nedokážu říct," řekl Izaiáš Slaninka.

Starší z obou synagog, dnes modlitebna pravoslavné církve, byla postavena pravděpodobně v 90. letech 18. století. Stavba se později dočkala úprav v empírovém slohu. Synagoga byla během druhé světové války uzavřena a po válce ji od židovské obce, která se kvůli holokaustu výrazně zmenšila, koupila pravoslavná církev. Tou dobou změnily majitele i sousedící budovy židovského města a také nová synagoga z roku 1904, kterou koupila Českovenská církev husitská. Chrám patřící pravoslavné církvi se v 50. letech dočkal rekonstrukce, později však byla budova zestátněna. Majetkem církve se stala opět až jako zchátralá v devadesátých letech. Modlitby místní pravoslavné obce se v ní začaly konat v roce 2001. Od té doby provedla církev opravy, aby zabránila pádu budovy.