Cena se zdá přemrštěná

"Ve své nabídce prodeje vlastník uvádí, že z důvodu vysokých finančních nákladů není schopen zajistit rekonstrukci stavby. Synagogu proto nabídl městu za 6,8 milionu korun," informovala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Radnice nabídla necelého půl milionu

"Město Prostějov předložilo vlastníkovi návrh na odkup synagogy ve výši 400 tisíc korun, tedy za stejnou cenu, za kterou budovu odkoupil v roce 2017 od pravoslavné církve. Tato cena se vlastníkovi zdá neakceptovatelná," uvedla dále Sokolová.

Spolumajitelka Lenka Skácelová má jiný názor. "Nezohledňují investice za opravy, které jsme na budově provedli. A městu jsme také sdělili, že jsme ochotni jednat o ceně přijatelné pro obě strany," hájí se Skácelová ve svém vyjádření pro média.

Vysoká cena se nezamlouvá ani opozici. Ta to také na posledním zastupitelstvu dala najevo a byla proti. "Pro odkup za požadovanou cenu nejsem. Spíš mne překvapuje, že se o odkup nezajímají ti, kteří k ní mají blízko skrze víru. Zda lze zchátralou památku zachránit je také otázkou pro technické odborníky," poskytl svůj názor opoziční zastupitel Petr Ošťádal.

Vzácná názorová shoda 

V podstatě stejný názor na možný odkup synagogy mají zástupci opozice i vládnoucí koalice. Na posledním jednání se většinově shodli na tom, že se bude o osudu památky dále jednat. V současné době je stavba synagogy v havarijním stavu a Národním památkovým ústavem je od roku 2013 vedena na seznamu ohrožených nemovitých památek.

Synagoga byla postavena v 90. letech 18. století, později byla upravena v empírovém slohu. Za druhé světové války byla uzavřena a po válce se jejím majitelem stala pravoslavná církev. Synagoga poté už svému původnímu účelu nesloužila. Po roce 1989 měla několik majitelů, žádný z nich se nepustil do její opravy.