„V této souvislosti chci zdůraznit jednu zásadní věc. Stejně jako v loňském roce jsem dojednal se společností Manthellan výpůjčku pozemků pro Hanácké slavnosti s tím, že za ni město nebude hradit žádné nájemné, naopak za pronájem bude inkasovat do městské pokladny. To je podle mého názoru poměrně zásadní zpráva," uvádí náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Podařilo se mu to díky „laskavé" benevolenci Manthellanu.

„Město Prostějov bereme jako partnera a snažíme se mu, podobně jako v jiných věcech, vyjít vstříc. Proto, stejně jako v minulém roce, nechceme po radnici za pronájem peníze," říká Juraj Aláč, mluvčí společnosti Mathellan.

U nás v Kocourkově

Potíž ovšem nastává při pohledu do katastru nemovitostí, kde je jako jediný a výlučný vlastník pozemků mezi Wolkerovou ulicí a kostelem uvedeno právě město Prostějov.

Pokud jde o smlouvy o výpůjčkách bez vzájemných finančních nároků, mohlo by jít o úsměvnou historku o úřednické mašinérii, i když ani ta nepracuje zadarmo.

"Platby" za tržnici? 

Za pronájem pozemků ve svém vlastnictví však město platí i nemalé peníze. A to dokonce právě za ty, které podle nedávného vyjádření primátora Pišťáka ani prodat nechce.

Domovní správa totiž každoročně odvádí nájem za prostějovskou tržnici do kasy Manthellanu. „Do loňska jsme platili dvě stě tisíc ročně, od letošního roku se částka snížila téměř na čtvrtinu," podotýká šéf Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.

Manthellan má pozemky od města pronajaté za zhruba čtyři sta tisíc korun ročně. Nájemné se odečítá od kupní ceny pozemků. Nájemné za tržnici platí Manthellanu Domovní správa, společnost ručením omezeným, jejímž jediným společníkem je ale právě město Prostějov. Obecní kasa tak zaplatí Manthellanu nájem a ještě mu jej odečte od kupní ceny. Za prodávané pozemky tak platí vlastně samo sobě. (pam)