„Počátkem týdne mi volali lidé, že je vyschlá Hloučela u Moragra. Byla to pravda a ve zbylých tůňkách zůstaly uhynulé ryby,“ potvrdil Pavel Müller, jednatel prostějovských rybářů.

Větší poplach vzbudilo na jihu okresu oznámení před dvěma týdny. Jednalo se o říčku Brodečku u Víceměřic.

„Když nám lidé volali, že tam plave spousta mrtvých kaprů, tak mi přeběhl mráz po zádech. Naštěstí se jednalo jen o lokální úhyn v počtu dvaceti kaprů. Nevím co bylo příčinou, ale další úhyny jsme neregistrovali,“ oddychl si Jaroslav Pajgr, hospodář rybářů z Němčic nad Hanou.

Na Brodečce je sice nízký průtok, ale podle hospodáře dostatečný.

„Ryby jsou zdravé. Po té události jsem si celou řeku prošel a žádné další mrtvé ryby nenašel. Pokud by se jednalo o otravu, tak by to nebyli kapři, ale první by šli jelci a podobné druhy, ne kapři,“ vysvětlil Pajgr.

Příliš nízký průtok

Příčinou úhynu na řece Hloučele je podle slov jednatele Müllera nedostatečný průtok.

„Volal jsem hráznému na plumlovskou přehradu, aby průtok nepatrně navýšil. Myslím, že už to je v pořádku. Ryby jsme vysbírali, bylo to v úseku, který neosazujeme. Byli tam hrouzci nebo líni, kteří se tam dostali z Romže,“ říká Müller.

Prostějovští rybáři mají mnohem větší starosti s Romží než Hloučelou. Ta je kvůli tomu, že leží v polích a nemá regulovaný přítok z přehrady, zcela závislá na deštích.

Problémy na Romži

„Na Romži jsou hrázky, které vodu zadržují. V létě je však kolikrát úplně vyschlá. Musíme pak ryby odlovit a převézt jinam,“ potvrdil Müller.

„Nízké průtoky, vysoké teploty, nedostatek kyslíku samy o sobě vytvářejí podmínky, ve kterých ryby velmi obtížně přežívají. Pokud k těmto faktorům přibude anomálie ve formě silně znečištěné vody ze splachů a z kanalizací či jejich odlehčení, může v těchto úsecích vodních toků bohužel dojít k úhynům ryb a vodních živočichů,“ říká Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Ohlaste nálezy

Hromadné úhyny ryb trápí vedle vodohospodářů také ekology a rybáře. Situaci by pomohly dlouhotrvající mírné deště, které by vylepšily současnou nepříznivou vodní bilanci v tocích.

V případě nálezu většího množství uhynulých ryb prosí vodohospodáři o nahlášení události na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, nebo na příslušný vodoprávní úřad.