Své o tom ví třeba Pavel Müller, jednatel prostějovských rybářů. Jeho práci počasí přes léto a podzim nemálo poznamenalo.

"Potřebujeme vysadit ryby a není do čeho. Romže je v některých částech toku stále suchá," uvedl Pavel Müller.

Slova přitom platí k situaci v říjnu, tedy období, kdy by měla být sucha minulostí.

"I dříve se stávalo, že některý úsek této řeky byl bez vody. Ale trvalo to dva tři týdny. Ne dva měsíce," řekl pro Deník.

S problémy se i nyní potýká třeba Povodí Moravy. Organizace, která se stará o vodní toky i na Prostějovsku hlásí velmi nízké stavy vody.

"Například Romže či Brodečka jsou na hodnotách sucha. V Blatě je situace o něco lepší, ale třeba Plumlovská přehrada má hladinu téměř dva metru pod ideálním stavem," sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Problémy však hlásí i z jiných částí Moravy. Důvodem je mimo jiné i to, že srážky v povodí Moravy a Dyje jsou oproti běžnému stavu na dvou třetinách.

Těžkosti na Konicku

Se suchem se pak začínají pojit i nemalé investice. Příkladem může být Konicko. Město Konice například bylo nucené vyhlásit úsporná opatření.

"Zakázali jsme zalévání zahrádek a plýtvání s vodou. Důvodem bylo sucho a také zmenšující se vodní zdroje v okolí Vojtěchova," uvedl starosta František Novák.

S dalšími představiteli města se rozhodl následky sucha zmírnit.

"Řešíme projekt na přivaděč vodovodu Pomoraví. Protože vody kolem Vojtěchova postupně ubývá. Ještě nevíme, kolik peněz to bude stát. Levné to ale určitě nebude," poznamenal František Novák.

Těžkosti na Konicku potvrdila také mluvčí Moravské Vodárenské, Markéta Bártová.

"Na Prostějovsku, kde se pokles hladin podzemních vod v území Hvozd vlivem suchých měsíců projevil, jsme museli vyhlásit pro Konici a několik obcí napojených na Skupinový vodovod Konice zákaz napouštění bazénů, zalévání zahrad a mytí automobilů pitnou vodovou z veřejného vodovodu," uvedla. Zákaz platil až do podzimu, konkrétně do konce září.

Jak se suchem bojovat?

Po suchém létě a začátku podzimu pak zaznívá stále častěji otázka: jak se suchem bojovat?

V případě Romže chce usilovat o nápravu Pavel Müller. A předejít tak dalšímu říjnu, kdy na středním toku říčky je hladina vody na šesti centimetrech.

"Počkám nejdříve, jak se situace vyvine. Kolem Nového roku ale hodlám kontaktovat revír v Brně, kterému tok náleží. Je také na zvážení zpracovat studii hydrobiologického stavu Romže," vyjádřil se místní činovník Moravského rybářského svazu.

S jedním doporučením přišel i Petr Chmelař. A to o změně přístupu k vodě.

"Stále častěji se ukazuje, že to brzy bude vzácná komodita. I když to tak při otočení kohoutkem na umyvadle třeba nevypadá," varuje.