„Pitná voda v olšanských studnách není a v dohledné době jistě nebude,“ uvedl starosta obce Milan Kubíček (nez.). Podle něj se firma Sigma Lutín snažila do minulého roku odstraňovat ekologické škody, které za dlouhá léta napáchala. Práce ale dokončit nestihla. Zánik Sigmy byl rychlejší než opatření proti jedům v půdě a spodních vodách.

„Myslím si, že situace ohledně vtékání škodlivin do studní je už částečně vyřešena, škoda jen, že Sigma zanikla a v současnosti žádný subjekt nečerpá peníze na dokončení projektu odstranění starých ekologických zátěží,“ řekl starosta. „Používání našich studen jako zdrojů pitné vody také aktuálně znemožňuje herbicid atrazin,“ dodal Kubíček.

Tato látka používaná zemědělci k hubení plevelů se našla před dvěma roky ve studnách základní a mateřské školy, následně i místního zemědělského družstva. Na otázku, kolik škodlivin je v současnosti ve studnách, nedokázal starosta odpovědět. „Rozbory vody jsou drahé, přijde to, myslím, na patnáct tisíc korun a nedokážu si představit, že někdo z místních dá takovou částku za to, aby zjistil, jestli se ze studny může napít,“ podotkl starosta.

O množství toxických chemikálií v olšanských studnách nic netuší ani Helena Korhonová z odboru životního prostředí Krajského úřadu v Olomouci, která dozorovala opatření na omezení škodlivin ve spodních vodách.

„Areál Sigmy a blízká lokalita, kterou dříve užívala sovětská vojska, je aktuálně již zabezpečen. Zbývá ještě provést opatření na omezení obsahů chemikálií na bázi chloru v půdě a spodních vodách na pozemcích obce,“ sdělila Korhonová. Dodala, že o atrazinu ve studnách nic neví.

Čeho se vlastně lidé v Olšanech u Prostějova mají bát? Chlorované uhlovodíky, dříve běžně používané jako průmyslová odmašťovadla a rozpouštědla, mohou způsobovat vznik rakoviny. Negativně se podepisují rovněž na reprodukčních schopnostech.

U lidí, kteří jsou vystaveni účinkům velkého množství herbicidu atrazinu, se mohou projevit příznaky jako je průjem, zvracení, oční nebo kožní podráždění a bolesti žaludku. Atrazin také poškozuje hormonální systém a může ovlivnit reprodukci a vývoj.