Starostka Prostějoviček rozhodnutí vítá, současně si ale uvědomuje, že cesta ke kvalitní vodě v kohoutcích všech lidí ve vesnici bude ještě pořádně dlouhá. „Díky krajským penězům uděláme vrt a na jeho základě se rozběhnou projektové práce, které završí stavební povolení pro obecní zdroj vody a vodovodní řad v obci,“ uvedla Růžičková.

Teprve poté, co obec získá stavební povolení, můžou její zastupitelé žádat o další dotaci na vodovod. „Podle mých informací můžeme žádat o příspěvek z Programu rozvoje venkova, ale zda se nám to podaří, to zatím není vůbec jisté. Jsme velmi malá obec a programů pro nás je velmi málo,“ uvedla Růžičková.

Jak podotkla na závěr, vedení obce se bude muset po úspěšném získání všech prostředků domluvit na položení potrubí s vlastníky pozemků. Ale to může být složité.

„Pokud například někdo nedovolí, aby trubky vedly přes jeho pozemek, pak to může výstavbu vodovodu ohrozit,“ uvedla starostka Zdeňka Růžičková.