Mladí lidé, na které volební právo teprve čeká, si už nyní vyzkoušeli roli voliče. Někteří z nich se na chvíli stali i členy volební komise. „Díky tomuto projektu studenti mezi sebou debatují o tom, koho by volili, sledují zprávy, aby se dozvěděli, co se aktuálně děje na politické scéně a také si vyzkouší, co je v budoucnu ve volebních místnostech čeká,“ popsal pedagog Jan Košárek, který projekt na škole zaštiťuje.

Studenti by prostřednictvím této akce měli ztratit ostych z voleb.

„Věřím, že až sami dostanou příležitost jít skutečně volit, nemávnou nad ní jen rukou, ale k volbám se vypraví,“ zdůraznil Košárek.

A na základě čeho by si studenti zvolili stranu, jejíž lístek do volební urny vhodili?

„Podstatné je, co mně osobně může její program přinést nyní i do budoucnosti,“ nechala se slyšet Veronika Petrová, jedna ze studentek, které si volbu nanečisto ve čtvrtek vyzkoušely.

Volilo se ve 140 školách

Do projektu Studentské volby 2010 se zapojilo celkem 140 škol z celé republiky. Původně jich bylo víc, ale některé se z projektu pod tlakem vedení krajů, které jsou zřizovatelem škol nakonec odhlásily. Například se jej nezúčastnilo žádné z prostějovských gymnázií.

„My tady rozhodně nevedeme žádnou předvolební kampaň pro jakoukoliv stranu. Šlo nám pouze o to představit volby jako něco pozitivního prostřednictvím čehož lidé dostávají šanci ovlivňovat svoji budoucnost. Pokud se to některým stranám nelíbí, je to pouze jejich problém,“ nechal se slyšet Rudolf Frantis, výkonný ředitel SŠ oděvní Prostějov.