Projekt „Moderně a tvořivě“, na který škola minulý rok získala přes dva miliony korun z Evropského sociálního fondu, počítá i s videosekven­cemi.

„Vycházeli jsme z potřeb našich studentů, kteří na webu tráví spoustu času,“ zmínil se pedagog školy František Švec.

Díky projektu, který má na starosti, budou na internetové stránky školy postupně umisťovány učební materiály a pomůcky v digitální podobě. A zpestří je obrazové přílohy i videa.

„Některé zajímavé fyzikální a chemické experimenty natočíme na video sami, jiné chceme získat od škol a laboratoří z celého světa,“ nastínil Švec s tím, že vše bude přístupné jak pro studenty, tak pro širokou veřejnost.

Z projektu budou těžit studenti gymnázia i žáci prvního stupně základní školy.

„Jeden den v měsíci věnujeme poznávání našeho regionu. Zaměříme se na zpracování místních pověstí i výletů do blízkých obcí,“ uvedla kantorka Iva Vyhlídalová s tím, že děti budou zároveň pracovat na obrazové a textové příručce.

Ta bude zpracována jak v tištěné, tak v digitální podobě a následně vystavena na školním webu.

Zmíněné nápady se na škole začaly realizovat už v polovině letošního února a plánovány jsou na období tří let. Reálka přitom díky evropským penězům získala i potřebné vybavení. Kamery, notebooky s vybavením pro střih videa, mikroskopy. Dostat se k milionům z Unie však nebylo snadné.

„Jsme rádi, že se naše žádost dostala mezi dvacítku úspěšných z více jak dvou set uchazečů,“ uzavřel František Švec.