"Nechybělo moc a voda se rozlila ven. Tady pod tím mostkem chybělo tak deset centimetrů," ukazovala Kateřina Kohoutová, žijící přímo v sousedství potoka. Její novostavba stojí pár metrů od nově vybudovaného kanálu, který má přivádět vodu z budované protipovodňové hráze nad Studencem.

"Je to jedna velká hrůza. Vybagrovali tu přepad a v něm se drží voda. Důvodem je to, že dál je koryto zanesené a voda nemá kam odtékat. Když sedíme na zahradě, tak nás obtěžují komáři, běhají tam nějaké nutrie nebo co to je. Máme máme dítě a bojíme se, že ho něco kousne," dodává Kateřina Kohoutová.

Marné volání po nápravě

Volání místních po vyčištění potoka je roky marné.

"Loni mi to vyplavilo kravín a dílnu. Voda stekla z polí a protože je ta strouha tak zaneřáděná, tak se přelila dál až k nám," krčí bezmocně rameny Pavel Novák bydlící dál proti proudu a dodává: "Děje se to prakticky každé dva roky. Mám tu stroje a vybavení velké hodnoty a bojím se každého většího deště."

Letité stížnosti obyvatel jsou zatím bez odezvy. Lhostejně se tváří obec i Povodí Moravy.

"Pokud nebudu mít oficiální stanovisko Povodí Moravy, tak k tomu nebudu nic říkat," sdělila Deníku Jarmila Stawaritschová, starostka Čelechovic na Hané, pod kterou Studenec spadá.

Začíná se něco dít?

Že se něco začalo dít, potvrzuje i správce toku.

"Situaci v současnosti řešíme se zástupci obce Čelechovice a připravujeme jednání. V červnu zahájíme na Studeneckém potoce v Čelechovicích práce na úseku od silnice po soutok, což povede ke zlepšení odtokových poměrů i na výše položeném úseku Studeneckého potoka," informoval Petr Chmelař, tiskový mluvčí Povodí Moravy.

Situace na horním toku je složitá i z důvodu stavby protipovodňové hráze.

"Samotný úsek vedoucí okolo Studence v současnosti neopravujeme právě i s ohledem na koordinaci s dříve plánovanou a v současnosti realizovanou stavbou Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Souběžná realizace rozsáhlých staveb dvou různých investorů na vodním toku by byla značně komplikovaná, proto počkáme na dokončení," vysvětluje mluvčí Chmelař a dodává: "Pokud bychom naši stavbu realizovali před dokončením stavby SPÚ mohlo by dojít k opětovnému zanesení Studeneckého potoka v důsledku zemních prací. Vyčištění a opravu výše položeného úseku jsme proto dočasně odložili, ale po dokončení níže položeného úseku, který sám o sobě povede ke zlepšení odtokových poměrů v celém potoce, naplánujeme opravu a vyčištění i zbývající části toku."

Informace z Povodí Moravy tedy přílišnou úlevu místním nepřinese.

"Nevím na co pořád čekají. Ta situace je opravdu neudržitelná. Například ten nový přepad je 70 centimetrů pod úrovní zaneseného koryta. Je jen otázkou času, kdy se voda opět vylije," má jasno Pavel Novák.

Podle informací Povodí Moravy, by se mohly tedy ledy nebo přesněji řečeno bagry pohnout snad ve druhé polovině roku. Zmíněná stavba protipovodňové hráze, by měla být dokončena letos v červnu.

Foto: 1706_pv_studenec_zaplavy

NÁNOSY. Stojatá voda v nově vybudovaném přepadu nemá pod zaneseným mostkem kam odtékat a hrozí zalitím okolních pozemků. Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil