„Je to jako by mi někdo zasadil strom před vchod,“ zlobil se František Kyša z Prostějova, když zjistil, že před dvojhrobem jeho rodiny hodlají zahradníci zasadit mladý stromek.

Mezi hrobem a chodníkem je trávník široký něco málo přes metr. Když do jeho středu zasadí strom, za několik roků se kvůli obvodu kmenu zepředu ke hrobu nedostanu. Navíc kořeny mohou hrob narušit,“ dodal rozhněvaně.

Z původní smrkové aleje vysazené krátce po založení městského hřbitova v roce 1900 přežilo do letošního roku 22 kusů. V únoru začal správce veřejné zeleně ve městě, společnost .A.S.A. TS Prostějov, s jejich kácením.

„Ke kácení došlo na základě odborných posudků. Tahové a mykologické zkoušky prokázaly, že stromy jsou ve velmi špatném zdravotním stavu,“ uvedl správce hřbitova Jaroslav Vlček s tím, že před výsadbou nových jehličnanů zahradníci položili ke hrobům plastovou folii, aby k nim v budoucnu kořeny nepronikly a nenarušily jejich základy.

Vysazení jedlí douglasek je první fází rekonstrukce původní aleje. V brzké době změní podobu i chodník. Litý asfalt nahradí dlažba, prostor mezi cestou a hroby vyplní drobné kamínky