Konkrétně se jedná o jarní výsadbu okrasné zeleně v centru města, či zatravnění nových ploch.

„Ano i letos budeme pokračovat v této činnosti. Máme zpětnou vazbu od návštěvníků Prostějova i samotných obyvatel, že se květiny líbí,“ usmívá se primátor František Jura.

Oku lahodící kvetoucí záhony narcisů, tulipánů a dalších květin, jsou originalitou Prostějova již pět let. Konkrétně od roku 2015, se pravidelně vysazuje a udržuje několik druhů zeleně, mezi nimi i letniček.

„Nově plánujeme dokončení výměny keřů na trvalkové záhony v ulici Rejskova a zatravnění nově vzniklé plochy po výsadbě stromů podél cyklostezky na Bedihošť. Celkové náklady na uvedené, včetně následné údržby jsou 973.700 Kč (bez DPH),“ informuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Výsadba letniček se bude týkat náměstí T. G. Masaryka, dále budou opět v centru města zavěšeny nádoby na sloupech veřejného osvětlení. Necháme vysadit letničky do květinových pyramid, které se lidem hodně líbí. Budeme pokračovat ve výměně keřů za trvalkové záhony v ulici Rejskova. Zde jde již o III. úsek a dokončení celé ulice,“ vyjmenovává náměstek Pospíšil.

„Peníze jdou z prostředků Fondu zeleně, odbor rozvoje a investic pracuje v současné době na tvorbě projektu úprav zeleně před vchodem do školy na Husově náměstí, v jejíž budově našlo azyl i divadlo Point. Měl by vzniknout prostor pro setkávání studentů v příjemném venkovním prostoru a já pevně věřím, že jak komise životního prostředí, tak i rada města posvětí tyto úpravy, které by mohly být hrazeny právě z financí fondu zeleně,“ dodala Milada Sokolová, náměstkyně primátora.