„Lidé už dnes nejezdí auty do těžkého terénu, aby tam s obtížemi hledali smrček, který by se jim líbil, uřízli jej a odvezli a riskovali, že je chytneme. Mají teď možnost koupit krásně rostlé, kompaktní stromky od řady prodejců. Ceny těchto jehličnanů přitom nejsou na trzích nijak vysoké,“ popsal důvody odlivu zlodějů z lesů Oldřich Bárta, správce lesní správy Prostějov, jež působí pod Lesy České republiky.

Na otázku, zda-li dokáže vyčíslit škody, jež způsobili zloději stromků před minulými Vánocemi, odvětil, že byly zanedbatelné.

Přes tuto zkušenost nehodlají lesníci před letošními svátky slunovratu nic podcenit. „U některých hezkých, mladých stromků odřežeme jednu z jejich větví. Po stránce zdravotní či růstové je tímto zásahem nijak nepoškodíme, esteticky jsou však už znehodnocené a tudíž je nikdo nesebere,“ zmínil se Bárta.

Tím však péče lesníků o jehličnany v tomto čase nekončí. „Posilujeme i dozor v našich lesích,“ sdělil správce.