Počítačová učebna, která pro tento den posloužila jako volební místnost, se otevřela hned s úderem deváté hodiny ranní. Akci si vzaly na starost studentky čtvrtého ročníku. Po pár minutách od zahájení přišli odvolit jejich první spolužáci

„Projekt se nám moc líbí. Je super, že si můžeme vyzkoušet, jak to probíhá u běžných voleb a nemusíme z toho být pak nervózní,“ řekla Eliška Vejrostová, která zasedla do školní volební komise.

„Studentské volby znamenají jedinečnou možnost posilovat a rozvíjet kompetenci k občanství, přispívají k aktivnímu a zodpovědnému přístupu mladé generace k demokratickým principům, na kterých fungování naší země stojí,“ uvedla paní učitelka Tereza Konečná, která volby se studenty uspořádala.

Do celostátního projektu se mohly zapojit všechny střední školy, volit si mohli vyzkoušet všichni žáci a studenti starší 15 let. Celý projekt je zaštítěn organizací Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách.

„Organizaci studenti zvládli na jedničku. Snad tedy budou, i díky účasti na tomto projektu, aktivními prvovoliči, kteří budou věřit v sílu hlasu jednotlivce a podílet se na rozvoji občanské společnosti,“ dodala Tereza Konečná.

Do projektu se zapojily i další dvě prostějovské školy, a to Obchodní akademie a Cyrilometodějské gymnázium. Koho si studenti zvolili za nového představitele státu, bude známo až po sečtení všech hlasů.