„Kursy angličtiny jsou dobrovolné. Možnosti naučit se cizí jazyk využila třetina strážníků,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Libor Šebestík s tím, že polovinu nákladů na výuku hradí zaměstnavatel. Slovní zásobu lektoři zaměřili na policejní tematiku, do níž patří mimo jiné řešení přestupků, základní informace o městě a umístění historických pamětihodností.