Nové odznaky, které ještě schválí zastupitelé, doplní dosavadní ocenění, která se udělovala za věrnost.

„Tyto odznaky mají tři stupně a udělují se po patnácti, dvaceti a pětadvaceti letech služby. Práce strážníků je však velmi náročná a mnohdy nebezpečná, proto si myslím, že by si zasloužili i toto ocenění za mimořádné pracovní výkony,“ dodal Nagy.

Odznak bude udělovat město za dlouhodobou práci. Za statečnost při zásahu dostávají strážci zákona jiná ocenění. Strážníci navrhli i podobu nového odznaku.

„Nejdříve jej ale musí schválit zastupitelé. Pokud projde, lidé jej uvidí při udělování na náměstí čtvrtého května,“ uzavřel Nagy. (pam)