„Na základě výsledků výběrového řízení jej nahradí Libor Vojtek, bývalý místostarosta Tvorovic a relativně mladý člověk," nechal se slyšet prostějovský primátor Miroslav Pišťák. Dodal, že kvůli náročnosti vedení odboru budou po několik týdnů jak odcházející, tak nový vedoucí v řízení spolupracovat.

Libor Vojtek není prostějovským úředníkům nijak cizí. V akademickém roce 2011/2012 totiž zpracoval bakalářskou práci týkající se mimo jiné i vývoje prostějovské obecní samosprávy v letech 1848 – 1945.

„Děkuji také Lubomíru Balášovi, tajemníkovi Magistrátu města Prostějova, za jeho pomoc a připomínky při zpracování zvláštní části mé bakalářské práce," sdělil Vojtek v úvodu práce, která je k vidění na webových stránkách magistrátu.

Ve své práci Vojtek mimo jiné konstatuje: „Jedním z důvodů pádu německé nadvlády v Prostějově byla její zkorumpovanost a prosazování zájmů osob spřízněných s vedením radnice. Z dnešního pohledu je nutno konstatovat, že ani česká strana na Prostějovské radnici tento nešvar, který známe dobře v celorepublikovém kontextu i dnes, neodstranila a při správě města si počínala obdobně, což dokazují četné publikované dobové články a kritiky."

„Mýliti se je lidské"

Dodává, že již delší dobu se hovoří o tak zvané špatné náladě ve společnosti, která je způsobena četnými politickými aférami jak politiků zvolených do parlamentu, tak těch, kteří působí na municipální úrovni.

„Domnívám se, že velká část společnosti je již značně apatická vůči tomuto dění a rezignovala na příznivější vývoj na politické scéně. Pomineme-li naše zvolené zástupce v parlamentu, můžeme konstatovat, že pověst komunální politické scény je mnohde značně narušena pochybeními zvolených zastupitelů. Tato pochybení jsou různého druhu a mohou mít základ jak v ekonomické a politické rovině, tak v rovině etické. Vzhledem k tomu, že „mýliti se je lidské", nelze omyl a chybné rozhodnutí nikdy vyloučit," zamýšlí se Libor Vojtek.

Tvrdí, že že tato teze by však neměla platit při zásadním etickém selhání jednotlivce, který dostal důvěru občanů ve volbách a byla mu svěřena moc a pravomoci při výkonu obecní samosprávy, anebo státní správy.