„Parkoviště hned pod okny nechci, posuňte jej o osmdesát centimetrů od chodníku,“ žádá seniorka žijící v domě na kraji ulice Petra Brücknera, zaměstnance odboru rozvoje a investic prostějovské radnice, jež na stavbě vykonává dozor.

Úředník přislibuje vstřícnost.

Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic informuje, že stavební práce se budou týkat obnovy silnice, chodníků a veřejného osvětlení. Slibuje, že realizační firma STRABAG akci za necelé 3 miliony korun stihne nejpozději do konce srpna.

„Zajímalo by mě, jak to tady bude s osvětlením. Mám obavy, aby mi nová lampa nesvítila přímo do okna,“ strachuje se jeden z usedlíků.

Antonín Zajíček věří, že projektanti měli zdravý rozum.

„Přesto tuto záležitost ještě prověřím,“ vzkazuje. Šéf prostějovského odboru rozvoje a investic prý za posledních 10 let zaznamenal jediný případ projektantem nevhodně umístěných nových pouličních lamp.

„Není složité to upravit ještě před dokončením prací,“ řekl k tomu Zajíček.

Prostějovský deník|Propagujte i svojí stránku