„Získání územního rozhodnutí je dalším krokem k plánované výstavbě. Platí, že bychom rádi začali stavět letos na podzim, samozřejmě pokud se nám podaří získat veškerá povolení," konstatoval Jan Rödling, mluvčí společnosti Saller Group.

Za jakým sortimentem tu budou zákazníci jezdit?

„Jednání s nájemci stále probíhají, nebylo by vhodné zmiňovat konkrétní značky," reagoval Rödling.

Na pomezí Prostějova a Držovic, při výpadovce na Brno a Olomouc, vybudují stavbaři obchodní dům s obchodním centrem. Každá ze staveb zabere plochu zhruba poloviny fotbalového hřiště.

„Obchodní dům se samoobslužným prodejem sestává z prostoru příjmu zboží, samotné prodejny, technického zázemí a administrativně-sociálního zázemí," popsal vedoucí prostějovského stavebního úřadu Jan Košťál. Pokud jde o obchodní centrum, uvedl, že nabídne tři prodejny.

Jak bude centrum vypadat?

Konstrukci obou staveb bude tvořit železobetonový skelet, který pokryje prefabrikovaný obvodový plášť. Na střechu položí pokrývači plech. Vnitřní plocha obchodní zóny má být pak využita ke zřízení dvou set devadesáti parkovacích míst pro zákazníky.

Kvůli novému nákupnímu areálu musí stavbaři upravit stávající okružní křižovatku.

„Jedná se o vybudování pátého ramene okružní křižovatky v Olomoucké ulici pro příjezd k obchodnímu domu," přiblížil Košťál.

Nákladní automobily budou zboží do skladů marketů navážet přes Říční ulici. Ta ústí na výpadovku.

„Vnímáme vysokou intenzitu provozu v Olomoucké ulici, kudy projíždí až patnáct tisíc automobilů denně, ale jde o krajskou komunikaci," komentoval to Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.

Za výstavbou obchodního areálu stojí společnost Saller Omega Development se sídlem v Otvicích, která vznikla na sklonku roku 2010. Jednateli této česko-německé firmy jsou David Tejml, Josef Nikolaus Saller a Angelika Maria Saller. (rh)