„Tento výzkum povinně zabezpečují všechny ostatní členské země Evropského společenství. Jeho hlavním smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci obyvatel v evropských zemích. Na národní úrovni se výsledky využívají pro cílené nastavení sociální politiky státu a k hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů,“ vysvětlil Tomáš Chrámecký z Českého statistického ú­řadu.

Asi tři čtvrtiny těch, kterých se výzkum týká už svého statistika znají, každý rok však úředníci vybírají čtvrtinu nových domácností. Pokud tedy bydlíte v Brodku u Prostějova, Čelechovicích na Hané, Drahanech, Lipové, Němčicích nad Hanou, Nivě, Olšanech u Prostějova, Otaslavicích, Prostějově, Prostějovičkách, Ptení nebo v Tištíně, možná se stanete součástí celoevropských tabulek.

Pokud k vám statistici přijdou, musí se prokázat průkazem tazatele nebo zaměstnance statistického úřadu, na požádání pak i občankou. Musí o nich vědět také starosta i přímo na statistickém úřadě. „Na Prostějovsku si totožnost tazatelů mohou lidé ověřit na čísle 585 731 507 u paní Smutné,“ uvedla ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu Kamila Vepříková.

Pozor na podvodníky

Prostějovští policisté varují, aby byli lidé opatrní a nikoho cizího do svého domu či bytu nepouštěli.

„Podvodníci mohou toto statistické šetření využít. Většinou však vystupují jako podomní obchodníci, prodejci, nádobí nebo dek,“ informovala prostějovská policejní mluvčí Eva Čeplová.

Odborníci prosí, aby lidé tazatele neodmítaly. Vyplněné dotazníky totiž mohou přinést mnoho zajímavých zjištění. Třeba o našem životním stylu nebo tom jak se máme bez ohledu na halasný křik politiků z té nebo oné strany. Víte například že od roku 2005 sníme více rohlíků než chleba? Nebo že v každém druhém bytě blikají obrazovky dvou až tří televizorů? Případně že myčku má jen něco přes čtvrtinu lidí a sušičku každá čtyřicátá pradlena?

Mouky podle těchto průzkumů spotřebuje každý z nás stejně jako před devadesáti lety, piva však na hlavu vypijeme třikrát více.