Soutěž ve sběru starého papíru na prostějovských základních školách je už tradicí. I letos na nejlepších deset dodavatelů recyklovatelné suroviny z každé školy čekají poukázky na sportovní vybavení dle vlastního výběru. To znamená, že ceny získá 90 dětí a první tři vítězné školy obdrží finanční dar.

„Chceme žáky a přes ně i rodiče motivovat ke třídění odpadu. Ceny by si měly odnést nejen ti, jimž pomohou rodiče, ale i ty děti, které sice nasbíraly menší množství papíru, zato vlastními silami,“ uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil.
V loňském roce školáci sesbírali 210 tun papíru. To je třetina z množství, které Prostějované vytřídili a uložili do nádob na separovaný odpad za celý rok 2006.

Možností, jak si zajistit trvalejší přísun drobných, je celoroční shromažďování starého papíru.

„Za kilogram kartonů, letáků a barevného papírů platíme 50 haléřů, za novinový papír jednu korunu a za nevytříděnou směs 30 haléřů,“ vypočítala Daria Stejskalová, vedoucí provozovny sběrných surovin v Jihoslovanské ulici, odkud pětkrát do měsíce odjíždí třítunový kontejner naplněný starým papírem. Papírny z něj pak recyklací vyrábějí kartony a novinový či toaletní papír.

„Máme své stálé zákazníky. K nim ale během roku přibylo mnoho nových. Starý papír sbírají hlavně děti. Některé vozí balíky do sběrny sami na vozíku nebo na starém dětském kočárku. Jiným je zase odváží rodiče,“ dodala Stejskalová.