„Stavební úpravy budou obsahovat práce na komunikacích, chodnících, veřejném osvětlení, parkovacích stáních, cyklostezce a přeložkách inženýrských sítí,“ vyjmenoval Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic města Prostějova.

Stavební práce budou realizovány na základě povolení tak, aby eventuální omezení pro obyvatele města byla co možná nejmenší. Rekonstrukci bude provádět firma Skanska a.s. s předpokládanou realizací od 8.července do 15.listopadu 2019.

46 milionů

A na kolik výstavba terminálu přijde?

„Celkové náklady činí přibližně 46 milionů korun, z toho dotace z ITI (Integrované teritoriální investice) přinese na stavbu 20 milionů," sdělila prostějovská tisková mluvčí Jana Gáborová.

Součástí investice je kromě stavby terminálu i vznik nových parkovacích míst.

Podoba modernizace

„Modernizace se konkrétně bude týkat přemístění linek příměstské autobusové dopravy z ulice Hliníky do modernizovaného dopravního terminálu - podél ulice Blahoslavovy. Dojde k úpravě celého Floriánského náměstí, kde budou obnoveny veškeré zpevněné plochy. Podél komunikace v ulici Hliníky vznikne kolmé a šikmé parkovací stání, v místě přechodu stezky pro cyklisty, přes komunikaci v ulici Hliníky vybudujeme vyvýšený zpomalovací práh pro zklidnění dopravy,“ popsal primátor města Prostějova František Jura.

Pozor na uzavírky

Se začátkem stavby se lidé musí připravit i na uzavírky s ní související. Nejdříve na vás v Blahoslavově ulici a v ulici Hliníky čeká omezení provozu bez objížďky a to od 8. do 11. července. Pak odstartuje úplná uzavírka s objížďkou s dobou trvání od 12. července do 31. srpna.

- směr z Jiráskova nám. na Přikrylovo nám. vozidla pojedou po neuzavřené části ul. Plumlovské na okružní křižovatku s ul. J. Lady, dále po ul. J. Lady a U stadionu na ul. Kosteleckou a Přikrylovo nám.

- směr z Přikrylova nám na Jiráskovo nám. vozidla pojedou po městském okruhu, po ul. Vápenice, Újezd, Wolkerova, Palackého na Jiráskovo nám.