Po několika letech od ukončení osobní vlakové dopravy mezi obcemi bude opuštěné drážní těleso opět sloužit lidem.

Přípravné práce na stavbě cyklostezky, o kterou obě města i okolní vesnice dlouho usilovaly, začaly v posledních několika dnech.

„Stavební prostor jsme začali připravovat minulý týden, kdy jsme kolem tratě vysekali přerostlou zeleň,“ uvedl morkovický starosta Pavel Horák.

„Cyklostezka by měla být hotová v průběhu listopadu,“ dodal starosta obce.

Výstavba cyklostezky, která bude v zimě sloužit pro běžkaře, vyjde na 25 milionů korun.

„Od Státního fondu dopravní infrastruktury jsme dostali dotace ve výši 20 milionů korun, zbytek nákladů si mezi sebou rozdělí obce, kterými cyklostezka povede,“ vysvětlil Horák. Týká se to obcí Uhřice, Prasklince, Koválovice-Osíčany, Tištín a Dřevnovice.

„Když se zrušil provoz na železnici, bylo jim zatěžko sehnat několik milionů na opravu trati. A teď najednou není problém sehnat peníze na cyklostezku, která povede turisticky neatraktivní oblastí,“ rozčílil se Jonáš z Prostějova.

„U každé finančně nákladné akce se najdou příznivci i odpůrci. Já mám u sebe naopak petici s pěti sty podpisy, která žádá, aby už byl průtahům konec a lidé mohli stezku využívat. Věřím, že příznivců cyklotrasy je víc než jejich odpůrců,“ reagoval starosta Horák.

Obec si od cyklostezky slibuje zvýšení cestovního ruchu a také zachování dopravního koridoru.

Z nádraží zázemí pro cyklisty

Morkovice nyní ještě zvažují, jak naloží s objektem bývalé nádražní haly, kde byla výdejna jízdenek a byt pro obsluhu. Budova je ve špatném stavu a chybí jí střecha.

„Máme už zájemce, který by ji chtěl zakoupit,“ řekl morkovický starosta.

„Měla by sloužit jako zázemí pro cyklisty. Chtěli bychom tam vybudovat bufet, úschovnu kol a uzamykatelné schránky,“ zmínil se o plánech Horák.

„Je dobře, že kupující má zájem zachovat i historickou hodnotu budovy,“ pochvaluje si starosta.

Celková délka cyklotrasy bude jedenáct a půl kilometru. Stezka bude obousměrná o šířce dvou metrů. V místech křížení se stávajícími účelovými a místními komunikacemi budou vybudovány středové ostrůvky, které znemožní přístup motorových vozidel na cyklostezku.

Pokud půjde všechno dobře, cyklisti se po ní budou moct v průběhu listopadu.

Hana Stropková