Základy staré prostějovské nemocnice byly položeny poblíž Brněnské ulice počátkem roku 1886. Na podzim o rok později byla dokončena stavba i vnitřní úprava budov a vše bylo předáno městu. V roce 1888 již byla nově postavená veřejná všeobecná nemocnice zahájena zdravotnická činnost. Nemocnice nesla v prvopočátku jméno korunní princezny Štěpánky.

Stará nemocnice se radikálně mění

Uspořádání nemocnice bylo pavilónové. Při zahájení provozu bylo k dispozici 118 lůžek. Součástí ústavu byla prádelna, úmrlčí komora a dvě menší hospodářské budovy.

První primář přišel z Vídně

Prvním samostatným primářem nemocnice byl jmenován brněnský rodák, chirurg Jaroslav Mathon, který přišel do Prostějova po svém působení na chirurgických klinikách ve Vídni. Počet sekundárních lékařů byl postupně rozšířen na čtyři. První operační sál byl odevzdán do užívání v roce 1899.

Modernizované operační sály v Nemocnici AGEL Prostějov,  8. dubna 2021
V Prostějově otevřeli nové operační sály. Patří mezi nejmodernější. Podívejte se

Areál staré nemocnice se počátkem 20. století pravidelně rozrůstal a postupně přibývala další oddělení. Rozmach pokračoval i po vzniku samostatného Československa až do roku 1931.

Stará nemocnice v archivních záběrech z roku 2016:

Tímto datem bohužel téměř navždy skončila výstavba lůžkových zařízení v nemocnici v Brněnské ulici, ačkoliv již od padesátých let se datuje snaha o řešení nevyhovujícího stavu nemocnice po stránce provozní a hygienické.

Mělo se bourat, ale soudruzi byli proti

V roce l955 bylo přistoupeno ke zpracování projektového úkolu, kde bylo navrženo většinu budov zbourat a postavit nové. Ke zbourání bylo navrženo l2 budov a předpokládalo se postavení jedenácti nových v období osmnácti let. Tento projekt se však z různých i politických důvodů nikdy neuskutečnil. Přednost dostala tedy výstavba ´na zelené louce´, při které nemusejí být vynaloženy žádné finance na bourání a rozsáhlé rekonstrukce a starý areál lze využít pro sociální účely.

Místo pro novou nemocnici bylo vybráno v šedesátkách

Problematika dostavby byla oprášena ale až v letech l968-69 a výsledkem bylo vyhledání staveniště pro novou nemocnici v Plumlovské ulici. První etapa byla zahájena v lednu l980 a dokončena v roce l985. Byly při ní vybudovány objekty infekčního a plicního oddělení, patologie, centrální prádelny, kotelny a provozní zázemí.

Prostějovská nemocnice slaví 125. výročí svého vzniku - archivní snímkyProstějovská nemocnice, stavba - archivní snímkyZdroj: archiv nemocnice

Druhá etapa byla zahájena v rámci kompletní bytové výstavby na sídlišti Hloučela, byla při ní otevřena nová poliklinika. V roce l993 byla dokončena stavba dalších oddělení - dětského, ORL, kožního, oddělení léčebné rehabilitace, dialyzačního střediska a endoskopického gastroenterologického pracoviště.

Dostavělo se až po revoluci

Dokončení dostavby a modernizace nemocnice v Prostějově bylo zahájeno po mnoha obtížích vypracováním a schválením přípravné dokumentace v roce l995, vlastní stavba byla započata v říjnu l996. Po jejím skončení došlo v prosinci 2003 k přemístění všech základních oborů, která byla umístěna v areálu ulice Lidická v nevyhovujících prostorech - a to oddělení chirurgie, ARO, interny, ortopedie, gynekologie, porodnice a centrální sterilizace.

V současnosti patří prostějovská nemocnice do skupiny Středomoravské nemocniční Agel, sdružující nemocnice Přerov, Šternberk a Prostějov.