Budou se rozšiřovat psí loučky a vzniknou i nová hřiště pro psy.

Největší eldorádo budou mít psi na Dolní ulici, kde vznikne nové oplocené hřiště.

U hřbitova bude psí loučka s pevným oplocením a na psí loučku za Olomouckou ulicí budou přidány agility prvky.

Další tři psí loučky v západní části města budou obehnány živým plotem.

„Provedli jsme průzkum trhu, odhadované náklady na pořízení agility překážek a mobiliáře činí asi dvě stě deset tisíc korun, náklady na oplocení si vyžádají sto dvacet tisíc. Doplnění stávajících vybraných psích louček o živý plot bude zajištěno v rámci náhradní výsadby,“ uvedl k financím a postupu v souvislosti s navrhovaným rozšířením ploch volného pobíhání psů primátor města Prostějova František Jura.

Mapka s vyznačenými psími loučkami a hřišti ve městě Prostějov.

Mapka s vyznačenými psími loučkami a hřišti ve městě Prostějov. Zdroj: Magistrát města Prostějova 

U Hloučely se plot nehodí

Radní například také jednali o vhodnosti umístění agility hřiště pro psy na současné psí loučce v biokoridoru Hloučela, konkrétně za mostem v Olomoucké ulici.

„Průzkum ukázal řadu potřebných informací, například že uvažovaná plocha se nachází v biocentru a také v záplavovém území, tedy umístění pevného oplocení hřiště není v této lokalitě vhodné. Dále ukázal, že stávající psí loučku za mostem v Olomoucké, by bylo vhodné doplnit pouze o tři herní prvky v přírodním stylu a nezbytný mobiliář - lavička, koš. Díky umístění v dostatečné vzdálenosti asi sto padesát metrů od silnice by mělo být riziko kolize psů s automobily minimální. Do ploch pro volné pobíhání psů je zařazena i lokalita na konci ulice Dolní (zeleň mezi Motorestem U kola a areálem bývalých jatek), tato plocha se jeví díky poloze jako nejvhodnější pro realizaci plnohodnotného agility hřiště,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Ze strany pejskařů vzešel také požadavek na oplocení stávajících psích louček. Umístění pevného oplocení na volných zelených plochách však není většinou esteticky ani funkčně vhodné.

„Byly vytipovány tři psí loučky, které by bylo možné dosadit živým plotem vhodné druhové skladby tak, aby fungoval jako bariéra pro psy a zároveň působil esteticky. Pro zajištění růstu a neprostupnosti živého plotu by měl být doplněn jednoduchou dočasnou oplocenkou,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová, která se věnuje oblasti životního prostředí.

Konkrétní výběr a rozmístění herních prvků agility hřiště a vhodnost výše uvedeného řešení město konzultuje s odborníkem na agility.