Solární elektrárna už funguje, efektivní hospodaření s dešťovou vodou by se mělo realizovat v letošním roce.

Instalace a zahájení provozu solární elektrárny se uskutečnilo koncem loňského října.

"Realizace nám umožnila výrazné úspory v platbách za elektřinu. Ve dnech, kdy svítilo sluníčko, jsme se dostali na pětinu naší spotřeby. Těší nás, že vyrobenou elektřinu spotřebujeme pro vlastní potřebu a není zdrojem další redistribuce," říká Jan Zatloukal, ředitel Sportcentra DDM.

Instalace solární elektrárny vychází z koncepce Smart Prostějov, kterou město schválilo a která klade důraz na chytrý urbanismus, inteligentní způsoby řízení a dopravy a moderní ekologickou energetiku.

Počasí 2. ledna 2020 v Olomouci a na Šeráku v Jeseníkách. Snímek z webové kamery ČHMÚ
Haná v šedé mlze, na horách azuro a teplo lámající rekordy

„Chceme udělat z Prostějova město, ve kterém se bude lépe žit a k tomu nám moderní řešení budou pomáhat. Technologie fotovoltaických elektráren udělala velký krok kupředu a my díky tomu můžeme snížit naše účty za elektřinu,“ říká prostějovský primátor František Jura.

„Jde o trend, který pozorujeme u řady českých měst a firem. Města chtějí být nejen chytrá, ale také ekologická. Vlastní výroba znamená nejen úsporu provozních nákladů, ale také snížení uhlíkové stopy,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

„Součástí elektrárny je i informační panel, který uvádí, kolik elektrické energie fotovoltaická elektrárna aktuálně vyrábí, jaká je úspora CO2 a finančních prostředků. Chceme dětem ukázat, jak výroba elektřiny ze slunce funguje a že právě jejich sportovní centrum přispívá k tomu, aby se nám všem žilo lépe,“ doplňuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Novoroční výšlap na Velký Kosíř, 1.1. 2020
Davy na Kosíři. Novoroční výšlap přilákal tisíce lidí, padl rekord

Dešťovka a rekonstrukce toalet

Město také pracuje s projektovým námětem na efektivní hospodaření se srážkovou vodou v areálu Sportcentra DDM.

"Sportcentrum má jednu z největších střech ve vlastnictví města, navíc má i výhodnou polohu. Když si vezmete, kolik vody odteče například při přívalových deštích, tak je to určitě zajímavé číslo. V případě, že se celý projekt podaří zrealizovat, bude jen rád," říká ředitel Zatloukal a pokračuje: "Zachycená dešťovka, by se používala na záchodcích. Dalším plusem je, že sociální zařízení projdou i rekonstrukcí. Jedná se o ty záchodky, které používá veřejnost například při návštěvě zápasů a dalších akcí."

Částka na celý projekt by se měla pohybovat okolo tří a půl milionů korun. S financováním by mohla pomoci dotace.

„Dotace, o kterou budeme žádat Operační program Životního prostředí 2014 – 2020, by mohla dosáhnout výše až osmdesát pět procent z celkových způsobilých výdajů, což je zhruba 2,99 milionu korun a vlastní zdroje by činily patnáct procent spoluúčast žadatele, což je něco přes 527 tisíc korun,“ vyčíslil v hrubých obrysech náměstek primátora Jiří Rozehnal.

V případě kladného vyřízení žádosti, by se realizace projektu mohla uskutečnit ve druhé polovině letošního roku.