"Rád bych vyvrátil kolující fámy, že si stavíme soukromý bazén," komentoval s úsměvem ředitel Sportcentra Jan Zatloukal a už vážněji pokračoval: "Jedná se o výkop pro budoucí retenční nádrž, která bude zachytávat dešťový spad z naší velké střechy, namísto aby šly tyto hektolitry vody do kanalizace. Tuto zachycenou vodu pak použijeme při splachování na WC, případně i za jiným účelem."

Projekt začal s určitým zpožděním, ale už se kope. První informace o zamýšleném zefektivnění hospodaření se srážkovou vodou zveřejnilo město už na sklonku roku 2019.

„Obsahem projektového námětu je stavba určená pro zajištění efektivního hospodaření se srážkovou vodou v areálu sportovní haly, to znamená podchycení srážkových vod a jejich odvádění pomocí nové dešťové kanalizace do prostoru navrhované akumulace a vsaků na okraji parčíku. Kromě vsakování srážkových vod je zamýšleno v rámci projektu s jejich dalším využitím pro závlahu parčíku před sportovní halou a jako užitkové vody pro splachování toalet pro veřejnost - po pravé straně od vstupu do haly,“ vysvětlil tehdy primátor František Jura.

Nová zeleň i dlažba

Následovat by měly i kompletní úpravy celé rozsáhlé plochy před budovou Sportcentra.

„Na akci pracujeme již od roku 2020, kdy odbor rozvoje a investic nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro společné povolení na úpravu prostoru před budovou Sportcentra,“ nastínil první kroky náměstek primátora Jiří Rozehnal. Prostory mají například nově nabídnout úpravu zeleně, nové zadláždění tak, aby vzniklo více prostoru pro kulturně sportovní aktivity.

Vizualizace nové podoby prostranství před Sportcentrem v Prostějově

Nový nástupní prostor

Před halou by měl vzniknout nový nástupní prostor.

"Při sportovních akcích není možnost rozptylu a shromáždění. Také není jednoznačně patrné místo vstupu. Plocha slouží nyní také jako parkovací, skladovací a příjezdová. Základní myšlenkou návrhu je plochu otevřít, odstranit všechny rušivé funkce, umožnit jednoznačný čitelný nástupní prostor, který bude také jako shromažďovací a vytvořit tak veřejný parter se zelení a mobiliářem,“ popsal budoucí vzezření venkovních prostor náměstek Rozehnal.

Cena stanovená rozpočtem pro novou venkovní plochu Sportcentra je odhadována na přibližně 17 milionů korun.