„Soud vyslovuje souhlas s vydáním výtěžku ve výši zhruba devadesáti šesti milionů korun zajištěnému věřiteli, kterým je Česká spořitelna," potvrdila Barbora Tichá, asistentka soudce Krajského soudu v Brně. Usnesení není pravomocné. Lze se vůči němu odvolat do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci. Návrh pro vyslovení souhlasu soudu podala advokátka Miroslava Horská, která je insolvenční správkyní Oděvního podniku.

Co už prodalo a za kolik?

Horská přiblížila, jaké sumy dosavadní prodej nemovitostí OP přinesl České spořitelně. Ohledně Prostějovska popsala, že rekreační středisko Čubernice nad plumlovskou přehradou se prodalo za necelé 2 miliony korun, ubytovna v Olomoucké ulici v Prostějově za zhruba 5,5 milionu korun, výrobní areál v Konici za 9 milionů korun, výrobní areál v Brodku u Konice za 1,8 milionu korun, ubytovna v ulici Marie Pujmanové v Prostějově za přibližně 20,5 milionu korun. Sklady v prostějovské Sladkovského ulici pak kupující získal za 8,5 milionu korun.

OP skončilo v úpadku na počátku roku 2010. Česká spořitelna přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku vyšší než 1 miliarda korun. Celkem pak Oděvní podnik dluží 555 věřitelům více než dvě miliardy korun.

Takovou sumu se ani chystaným prodejem samotného sídla OP ve Vrahovicích zaplatit nepodaří. Odhadci totiž již dříve celkový majetek OP ohodnotili na necelou miliardu korun. Policie v této souvislosti šetří, zda spolu s půjčkou, kterou Česká spořitelna poskytla Oděvnímu podniku, nedošlo k úvěrovému podvodu.

Jak pokročily přípravy na prodej vrahovického areálu OP?

„Architektonický koncept využití sídla byl dokončen a stene se součástí informačního memoranda v rámci výběrového řízení na prodej areálu," reagovala Horská. Věřitelský výbor správkyni OP uložil, aby harmonogram průběhu výběrového řízení a jeho pravidla předložila do 10. dubna letošního roku.

Koncept využití sídla OP zpracovala prostějovská kancelář CAD projekt plus. Za práci má získat necelých 300 tisíc korun. „Řešili jsme několik hlavních budov v rámci technické pomoci insolvenční správkyni z pohledu vyhledávání možných nájemců a kupců," přiblížil Zdeněk Beran, architekt ze zmíněné firmy.

Zdeněk Fišer, náměstek primátora Magistrátu města Prostějova, upozornil, že areál OP leží v zóně, která je určena pouze pro průmysl.