„Znalecká zpráva, kterou zpracovala Jana Juřenčáková spolu s firmou Antonín Hubík – Slavela znalecký ústav, vyčíslila naše nároky vůči Prostějovu na sumu vyšší než devět a půl milionu,“ informovala držovická starostka Blanka Kolečkářová.

Držovice se od Prostějova odtrhly v polovině roku 2006. Od města dostaly majetek v hodnotě zhruba 80 milionů korun, nejcennější byly pozemky a budovy. O majetkovém vyrovnání v této výši rozhodl Olomoucký kraj dle platných zákonů.

Protože však nové vedení Držovic považovalo majetkové vyrovnání za nedostatečné, angažovalo právničku, která posléze Prostějov zažalovala.

Držovickou žalobu vůči Prostějovu pak doporučila soudkyně prostějovského okresního soudu Dana Malechová přepracovat.

„Nejprve je nutné podat žalobu na určení majetku, který se má vyrovnávat a pak teprve rozhodovat, jak k tomuto vyrovnání dojde,“ upozornila při stání, které se konalo loni v srpnu.

Obec si tedy nechala zpracovat znalecký posudek. Odborníci v něm vyčíslili, že Prostějov by měl Držovicím poskytnout ještě 9 551 716 korun a 17 haléřů. Jde o peníze z daňových výnosů a například zisků z akcií.

Dohoda nebo soud?

Protože držovická starostka Blanka Kolečkářová nechce spor dál řešit soudní cestou, nabízí Prostějovu dohodu.

„Pokud bude městský úřad protahovat soudní řízení, může se stát, že jen na úrocích z prodlení zaplatí miliony korun,“ upozornila v této souvislosti Jana Hamplová, advokátka zastupující Držovice.

Prostějovský místostarosta Miroslav Pišťák zdůraznil: „Ani vedení města Prostějova, ani jeho rada či zastupitelé nemají důvod na předchozím rozhodnutí o dělení majetku vůči Držovicím cokoli měnit.“

Držovice podle zdrojů z prostějovské radnice požadovaly po Prostějovu ještě v loňském roce vyrovnání ve výši jedenatřiceti milionů korun.

„Nyní chceme od městského úřadu získat částku vyčíslenou znaleckou zprávou, tedy zhruba devět a půl milionu korun. Požadujeme také zaplacení nákladů vynaložených na veškerá soudní řízení a proplacení sumy, kterou nás podle platných tarifů stála v tomto sporu zastupující advokátka,“ sdělila Blanka Kolečkářová, starostka Držovic.