„Máme z toho dobrý pocit, udělali jsme kus práce pro zlepšení životního prostředí. Dříve jsme k němu moc šetrní nebyli, ale teď končí odpadní vody v moderní čistírně ve Výšovicích,“ vyjádřil se předseda svazku zmíněných obcí Jiří Vincourek.

Podle Radka Sedláčka, generálního ředitele olomoucké firmy, která stavbu provedla, probíhá zkušební provoz bez problémů.

„Věřím, že dílo bude sloužit lidem dlouho a dobře. Jsem rád, že právě naše společnost projekt realizovala, a že i v době krize jsme se mohli podílet na rozvoji a zaměstnanosti v regionu.“

Nové kanalizační vedení je dlouhé téměř dvaadvacet kilometrů. Do výšovické čističky tečou odpadní vody samospádem.

„Výstavba kanalizace a čistírny stála sto sedmdesát milionů korun. Pětasedmdesát procent této částky jsme získali z dotací, zbytek, konkrétně čtyřicet milionů korun, jsme zaplatili z úvěru,“ spočítal Vincourek.

Na stavbu přispěl hlavní měrou Operační fond Životní prostředí, jehož zdrojem je Evropská unie.

„Pět milionů korun nám poskytl Olomoucký kraj,“ zdůraznil předseda svazku obcí.