„Nyní dokončujeme projektovou dokumentaci, která počítá s osazením parku zelení, vybudováním chodníků a veřejného osvětlení. Součástí obnovy bude i rekonstrukce betonové zídky a instalace nového závlahového systému," vyjmenoval náměstek primátora Zdeněk Fišer a dodal, že na projekt má město přislíbenou dotaci ve výši 953 tisíc korun.

Radnice také plánuje investovat padesát tisíc na opravu schodiště před kostelem sv. Petra a Pavla.

„Vnější schodiště je již ve špatném technickém stavu. Na jeho opravu poskytneme farnosti nenávratnou finanční podporu ve výši padesát tisíc korun," potvrdil Zdeněk Fišer.