"Současně se nám podařilo získat do pronájmu budovu v ulici I. Olbrachta ve Vrahovicích. Byla v dezolátním stavu a po celkové rekonstrukci jsme ji otevřeli na jaře roku 1994," ohlíží se Marie Turková, zakladatelka a od prvopočátku ředitelka speciální školy.

Zlomovým okamžikem bylo stěhování na Tetín. Budova bývalého LDN se stala útočištěm školy od roku 1998 až do současnosti. "Budova byla opět v dezolátním stavu a musela projít celkovou rekonstrukcí. Patřila městu a tímto musím poděkovat magistrátu za nemalé finanční prostředky, které do rekonstrukce investoval," říká ředitelka s tím, že prostory na Tetíně jsou už od roku 2008 ve vlastnictví školy a Občanského sdružení nyní LIPKA z.s..

Přejmenování bylo legislativní nutností

"Museli jsme se přetransformovat a od září 2006 se jmenujeme Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s.," informuje dále Marie Turková.

V současnosti navštěvuje školu na Tetíně 74 dětí, o které se stará 44 zaměstnanců. Škola sdružuje mateřskou školu pro děti se souběžným postižením více vadami. Základní školu včetně žáků s minimálními výstupy se souběžným postižením více vadami. Základní školu speciální, střední praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobky z perníků. Střední Praktickou školu dvouletou se zaměřením na výrobky z pedigu a košíkářství. Školní družinu a školní výdejnu stravy.

Akademie k 30. výročí založení školy
Kdy: ve středu 1. listopadu, od 15.30 hodin
Kde: Sál Městského divadla v Prostějově
Za kolik: zdarma, zváni jsou všichni přátelé školy