„Za měsíc srpen jsme vybrali milion sto pět tisíc korun. Od začátku letošního roku pak dva miliony tři sta padesát tisíc,“ informoval vedoucí finančního odboru prostějovského městského úřadu Radim Carda.

Prostějov má jedenáct radarů v pronájmu od společnosti Czech Radar.

Pronájem se skládá ze dvou částí

„Částka za pronájem pro společnost Czech Radar se skládá ze dvou částí,“ vysvětlila prostějovská mluvčí Jana Gáborová. V první je zahrnuto samo nájemné tisíc korun měsíčně za jedno zařízení a služby, které městu společnost poskytuje.

„Do těch patří právní výpomoc, investice, servis, pravidelné certifikace, pojištění pronajímaných zařízení a pronájem speciální softwarové aplikace včetně jejího dalšího vývoje,“ vyjmenovala mluvčí Gáborová.

Druhou část peněz získává Czech Radar ze zaplacených pokut.

„Pro výpočet této části poplatku se vychází ze základu čtyřiceti devíti procent z celkového objemu zaplacených pokut,“ vysvětlila Gáborová.

Z této sumy jsou smluvně dojednány slevy pro radnici na plat dvou úředníků na vyřizování agendy spojené s přestupky a další slevy.

„Dostáváme slevu ve výši kolem sedmdesáti tisíc korun na pokrytí všech vedlejších výdajů jako je například poštovné,“ vysvětlila Gáborová.