Část obyvatel města i opozice však záměr kritizuje. A smlouvy mezi městem a firmou, které s budováním obchodního domu počítají, považují za neplatné.

K tomu nakonec došli i radní, kteří tuto skutečnost na svém jednání většinou odhlasovali. Nicméně další krok, kterým podle výroků vedení města měl být návrh na soudní vyklizení zabraných pozemků zatím zůstává jen na papíře.

„V případě nedodržení stanoveného termínu vyklizení, budou následovat další právní kroky, resp. podání žaloby na vyklizení soudní cestou,“ potvrdil 1. náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Manthellan si trvá na svém

Na konkrétní kroky však ještě nedošlo. Není navíc jasné, jak se zachová právě Manthellan. Ten trvá na tom, že chce v lokalitě stavět a stejně tak na platnosti smluv.

"Společnost Mathellan sice obdržela písemný požadavek Prostějova na vyklizení předmětného pozemku v centru města, vzhledem k tomu, že smlouvy považujeme za stále platné a účinné, odmítáme tento požadavek a plánujeme pokračovat v dalších přípravných pracích na pozemku. Pokud jde o samotnou platnost smluv, k tomu jsme neobdrželi žádné oficiální stanovisko a nebudeme se k tomu vyjadřovat," sdělil mluvčí firmy Juraj Aláč.

Podle některých politiků mělo k vyklizení parkoviště dojít už 1. ledna. Tak se ale nestalo, místo toho se ve vjezdech objevily skruže, později zalité betonem.

Město mělo postupovat rázněji, říká Navrátil

Kauzu už od jejího vypuknutí před téměř deseti lety sleduje tehdy aktivista, nyní zastupitel, Jan Navrátil. Ten trvale opakuje, že smlouvy jsou neplatné, což potvrdili na posledním zastupitelstvu zástupci právní firmy Ritter Šťastný. Tomu, proč město již nedalo soudu podnět ke konání však nerozumí.

"Je to příliš opatrné. Parkoviště mohlo být vyklizené dříve, vedení města mělo postupovat rázněji," vyjádřil se.

"Dohadujeme se zde o termínu vyklizení, ale smlouvy jsou neplatné od začátku," uvedl s tím, že budoucí další záměr na využití proluky v centru města by měl počítat se zachováním Společenského domu. To je jedním z bodů sváru mezi částí obyvatel a zastánci Galerie Prostějov. Manthellan totiž sice po diskuzích s představiteli města přistoupil na vznik sálu, ten by však měl být menší.

Rozhoduje soud

Celý spor může ukončit výrok Nejvyššího soudu ČR. Ten od loňska rozhoduje, zda jsou či nejsou smlouvy města s firmou platné. Do té doby pro neplatnost rozhodl prvoinstanční soud, krajský soud v Brně pouze věc zamítl s tím, že žalující strana, společnost Prior, nemá právní zájem.

Podle informací redakce, které potvrdila i primátorka města Alena Rašková po zasedání rady, již nejvyšší soud rozhodl. Verdikt však zatím jednotlivým stranám sporu není znám a bude až někdy po polovině března.