„Jen od začátku tohoto roku pomohli naši tři pracovníci sedmdesáti dětem a jejich rodinám. Díky otevření nového pracoviště se kapacita programu v regionu zvýší zhruba na 140 rodin ročně," uvedl ředitel programů SOS dětské vesničky Cyril Maliňák.

Díky novému pracovišti jsou pracovníci schopni pomoci navíc zhruba dvacítce rodin ročně.

„Nová služba bude intenzivně spolupracovat se školami, obecními úřady i dalšími institucemi. Zaměříme se zejména na školní docházku a mimoškolní aktivity dětí, na zvýšení kompetencí rodičů i pomoc při hledání zaměstnání," sdělila Regina Šverdíková, vedoucí sociální pracovnice střediska SOS Kompas Prostějov.

Na Prostějovsku se pracovníci zaměří i na sociálně vyloučené lokality.

„SOS Kompas je preventivní služba poskytující pomoc rodinám ve složité sociální a materiální situaci, která může vyústit v odebrání dětí z péče rodičů. Terénní sociální pracovníci s rodinou pracují přímo v jejím přirozeném prostředí a pomáhají jejím členům vyrovnat se s nepříznivou životní situací tak, aby rodina mohla zůstat kompletní a vytvářela zdravé prostředí pro výchovu dětí," řekla Kateřina Navarová, mluvčí SOS dětských vesniček.

Ohroženým dětem pomáhají pracovníci s pravidelnou školní docházkou nebo rozvojem jejich psychických a sociálních schopností a dovedností. Rodiče se snaží vést ke správnému hospodaření, pomáhají jim s vedením domácnosti, řešením nezaměstnanosti, zadlužením nebo nevhodným ubytováním. 

Autorka: Marcela Žůrková