Ti, kteří nechtějí skončit na ulici, využívají služeb azylového centra či ubytoven.

Lidí bez domova přibývá a s tím se zvyšuje i poptávka po těchto službách. Počet ubytoven se v posledních letech zvýšil i v Prostějově.

„Na území města došlo v průběhu let k mírnému nárůstu počtu ubytoven, také jsme museli rozšířit kapacity Azylového centra na Určické ulici v Prostějově, kde vzniklo devatenáct nových míst," uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Zároveň dodala, že nárůst počtu ubytoven pozitivně ovlivnil sociální klima ve městě.

„S nárůstem kapacity těchto zařízení dostali sociální pracovníci další nástroj, kterým mohou řešit tíživou situaci lidí a rodin. S tím se zvýšila možnost zajištění dočasné formy bydlení lidem bez přístřeší, kteří se netoulají po městě a neobtěžují kolemjdoucí," řekla náměstkyně primátora.

Kromě azylového centra s noclehárnou a denní centrem funguje v Prostějově i azylové zařízení pro osamělé rodiče s dětmi, které nabízí zázemí pro deset rodičů a maximálně třicet dětí, a řada komerčních ubytoven, ve kterých mohou lidé najít dočasný domov.

„Větší množství ubytoven se nachází ve Vrahovicích. Jedná se o několikapodlažní budovy, kde je větší kapacita pro ubytování," uvedla Alena Rašková.

Pohovor a zkušební doba

Jednou z nich je i ubytovací zařízení na ulici Marie Pujmanové, které má k dispozici pět pater.

„Aby zde nedocházelo ke konfliktům, vybíráme si, koho u nás ubytujeme. Se zájemci o bydlení si vždycky domluvím osobní schůzku, protože ta dá člověku víc než rozhovor po telefonu. Vzhled, chování i mluva už totiž leccos napoví. Lidem také dáváme smlouvu na zkušební dobu na měsíc," řekla vedoucí ubytovacího zařízení Marie Marková.

Zároveň dodala, že tento systém se na ubytovně osvědčil. Ubylo totiž konfliktů.

„Tím, že si vybíráme nájemníky, nemusíme řešit vážné konflikty. Samozřejmě se vždycky stane, že se nějaké hádky objeví, ale to není nic neobvyklého, když žije na menším prostoru více lidí. Jsme při výběru přísní, ale jinak to nejde. Jsou tu lidé, pro které je ubytovna přechodným řešením na pár týdnů, ale i ti, kteří zde bydlí rok i déle," vysvětlila Marie Marková.

A k jakým případům musejí na ubytovny vyjíždět prostějovští policisté?

„Nejčastěji řešíme rušení nočního klidu, nadávky a hádky," vyjmenovala mluvčí městské policie Jana Adámková.