„Pískovcové sochy věrozvěstů Cyrila s Metodějem restuarujeme již měsíc. Opravy dokončíme tak do deseti dnů,“ uvedl odborník Igor Werkmann z Olomouce.

Podotkl, že poslední odborná oprava těchto soch byla podle pamětníků provedena asi před třiceti roky.

„Sochy měly ulámané ruce,“ popsal stav, v jakém je našel. Jeho práce na Prostějovsku po opravách stodvacetiletých skulptur světců, jež přinesli na Velkou Moravu písmo, neskončí. Werkmann se brzy pustí do instalace historického kříže u kruhového objezdu budovaného v Plumlovské ulici v Prostějově.