Smírčí kříže lidé většinou vztyčovali jako součást trestu za některé hrdelní zločiny.

„Pokud například soudce rozhodl, že vraha nepopraví, musel svůj čin vykoupit jiným způsobem. Kromě vyrovnání s rodinou zavražděného to bylo často právě postavení kamenného kříže. Dnes už však nevíme, za který zločin kdo jaký kříž postavil. Tak jsou tito kamenní svědkové většinou němí,“ vysvětlil historik Karel Hronek.

Dodal, že někdy se na kříži objeví vyobrazení sekery, meče nebo kuše.

„Nevíme, však, zda jde o vyobrazení katova nástroje, kterému viník unikl, nebo zbraně, kterou zločin spáchal,“ pokračoval historik.

Zastavme se u některých z křížů.

Prostějovský smírčí kříž

Přímo v Prostějově si lidé mohou prohlédnout smírčí kříž například na městském hřbitově. Nepochází však odsud, původně stál u Kerhartic v severních Čechách. Baba přezdívají svému kamennému kříži v Mořicích, který je zároveň nejstarší dochovanou místní památkou.

Stínavský smírčí kříž

Zajímavá pověst se váže ke smírčímu kříži ze Stínavy. Ten původně stával v kapličce nad studánkou a postavili jej prý svatí Cyril a Metoděj, když zde kázali křesťanskou víru. Dnes je uložen v prostějovském muzeu.

Olšanský smírčí kříž

V blízkosti kostela v Olšanech, u státní silnice do Olomouce je k vidění také jeden z kamenných křížů. Ani on však není na původním místě.

Vřesovický smírčí kříž

Svým způsobem výjimečné je torzo kříže z Vřesovic. Na něm se totiž dochovala část nápisu s popisem zločinu.

„Z nápisu a historických souvislostí si můžeme tedy dovodit, že na den svatého Štěpána, tedy v noci 26. prosince roku 1599 zde mordýři zavraždili pana Záblatského, kuchaře v klášteře na Hradisku u Olomouce,“ vyložil obsah nápisu Hronek.

Poznamenal, že kříž původně zazdili ve farské zahradě, dnes je uložen v obecním muzeu.

Krakovský smírčí kříž

Ve velmi zdevastovaném stavu je kříž v Krakovci. Ten je součástí „sakrálního okrsku“ umístěného po pravé straně silnice při příjezdu od Laškova. Kromě něj jsou zde ještě boží muka a kaplička. Tato situace svědčí o určité trvalé duchovní tradici tohoto místa,“ poznamenal historik.