Více než desetiletá spolupráce s obcí

V roce 2009 vznikla spolupráce s obcí Ochoz, kdy se podařilo na obecních pozemcích uvést v roce 2010 do provozu elektrárnu o instalovaném výkonu 3 506 kilowattů (kW). Elektrárna je umístěna na pozemcích na okraji katastru obce s nejnižší bonitou půdy třídy IV a V a současně zatravnění pozemků a údržba trvalých travních porostů nezměnila charakter využití půdy.

"Dle našich zkušeností dochází na plochách s fotovoltaickými panely (FVE) k menšímu odparu vody do krajiny, kde se poté více daří námi vysazeným endemickým druhům rostlin a zamezí se erozi půdy. Právě zachování neobnažené zeminy, která je po celou dobu užívání mulčována při údržbě, zamezíme jejímu poškození a po ukončení životnosti FVE je v lepší kondici, než na začátku projektu," vysvětluje Vítězslav Skopal.

Od zahájení provozu vyrobila elektrárna v Ochozi již 42 416 kWh obnovitelné elektrické energie ze slunečního záření a ušetřila 42 35O tun produkce škodlivých emisí skleníkových plynů CO2 oproti konvenčním zdrojům elektrické energie.

Nezamysličtí jsou na svého čápa Oskara právem hrdí. 2.4. 2021
Čápi přinesli jaro na Prostějovsko. Oskara z Nezamyslic můžete sledovat online

Příjem, dary a méně oxidu uhličitého

"Dalším přínosem fotovoltaické elektrárny je příjem obce z nájmu za pozemky, který je mnohonásobně vyšší než nájem za pozemky určené v zemědělské činnosti. Nad rámec příjmů za pronájem pozemků se společnost Solar Global a.s. podílí dobročinnou dárcovskou činností, která je určena pro podporu rozvoje obce jako je rozvoj sportu, kulturní akce nebo podpora dobrovolných hasičů," vyjmenovává Skopal a pokračuje: "Výroba ve fotovoltaické elektrárně v Ochozi kompenzuje celkovou spotřebu elektřiny obce a svojí podstatou se podílí na CO2 neutrální stopě obce, která tímto dosahuje klimatické neutrality a tím přispívá k omezení oteplování planety."

Primátor František Jura, společně s jednatelem firmy Vederia Solutions Petrem Smékalem a náměstkem Janem Krchňavým obhajují nezávadnost aplikované látky.
Nástřiky škol? Nezávadné, zní z města! Primátor viní opozici z manipulace lidí

Od výstavby elektrárny v Ochozi uplynula řada let, a došlo rozvoji skupiny Solar Global a.s od výstavby fotovoltaických elektráren k zajišťování servisu fotovoltaických elektráren a obchodníka se zelenou energii. V posledních letech dochází k expanzi skupiny do Německa, Španělska a Polska.

"Změny klimatu vlivem činnosti člověka představují celosvětovou hrozbu pro životní prostředí a zároveň velkou výzvu v rámci využívání moderních technologií, zejména s akcentem bezuhlíkové ekonomiky a energetiky," komentuje předseda představenstva a pokračuje: "Vizí skupiny Solar Global je zvyšování využívání podílu obnovitelných zdrojů energie, které jsou šetrné k životnímu prostředí a přispívají ke snížení uhlíkové stopy při výrobě elektrické energie. Díky tomu se nám otevírají nové možnosti výhodné spolupráce s partnery, kteří disponují vhodnými pozemky za účelem realizace fotovoltaických elektráren a společnými silami využít jejich potenciál a tím zahájit proces a strategickou vizi Evropské unie „Čistá planeta pro všechny“, která do roku 2050 vytyčuje cestu ke klimatické neutralitě."