„Myslím si ale, že je to škoda, zvláště když kandidáti současné koalice shodně slibovali snahu o maximální transparentnost,“ myslí si student Tomáš Hrabal z Prostějova.

Podle něj by něco takového neměl být velký technický problém.

„Náklady by představovala pouze mzda člověka, který video zaznamená, zpracuje a vymaže z něj osobní údaje,“ podotkl student. Podle něj podobný postup legislativa umožňuje, jen musí být občané předem na nahrávání upozorněni. „Této možnosti už využívá nejen město Praha, ale také třeba Karlovy Vary nebo Cheb,“ poznamenal Hrabal.

Kdo chce, může přijít na zastupitelstvo

Město Prostějov ale zatím nic podobného nechystá.

„Zatím jsme o ničem takovém neuvažovali. Pokud má někdo skutečný zájem na některém z bodů jednání může si na něj udělat čas, zastupitelstvo není každý týden, dokonce ani každý měsíc ne. Navíc na internetových stránkách města je týden předem informace o jeho konání, stejně jako projednávané materiály. Po jednání je pak v příslušné sekci i zápis,“ prohlásila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Není veřejné jako veřejné

Zastupitelstvo je veřejné především proto, aby mohli být občané přítomni osobně.

„Mohou se pak třeba přihlásit do diskuse a rozhodnutí zastupitelů tak ovlivnit. To je také důvod, proč jsou zasedání veřejná. Sledování přes internet tuto možnost neposkytuje,“ podotkla Gáborová.

Vzniká zvuková nahrávka pro účely zápisu

Nahrávky z jednání ale přesto vznikají.

„Jde ale jen o zvukové záznamy, které slouží čistě pro potřeby pořízení zápisu. Poté, co z nich zapisovatelka pořídí písemný záznam už se nikde nearchivují,“ vysvětlila mluvčí. Podle ní navíc nahrávka nemá příliš vysokou kvalitu, obsahuje většinou různé šumy či hluchá místa, která poslech znepřehledňují.

„Navíc by bylo zřejmě velmi obtížné odlišit kdo právě mluví, nebo připojit výsledky hlasování,“ podotkla Jana Gáborová.

Pokud by skutečně někdo chtěl sledovat jednáí po internetu, musel by prosadit změnu přes zastupitele nebo vedení města.

„Bylo by nejlépe obrátit se s tímto požadavkem na primátora nebo někoho z náměstků. Pokud by zastupitelé takovou věc uznali za prospěšnou a nutnou, tak už bychom museli přenosy či nahrávky nějak zařídit. Dosud se ale takový požadavek neobjevil,“ uzavřela mluvčí Gáborová.